prihláška odberu vody
prihláška odvádzania odpadovej vody
prihláška odberu vody, odvádzanie odpadovej vody
smerné čísla spotreby vody
odhláška odberu vody a odvádzania odpadovej vody
zmluva o určení platcu faktúr za vodné a stočné
nahlásenie stavu meradla
objednávka k projektovej dokumentácií
objednávka na rozbor odpadovej vody
objednávka na rozbor pitnej vody
objednávka na služby
objednávka na montáž pripojenia na kanalizačné potrubie
žiadosť o vykonanie kontroly zmien v podmienkach dodávky vody a odvádzanie odpadových vôd
súhlas spoluvlastníka nehnuteľnosti k uzatvoreniu zmluvy
žiadosť o zmenu údajov, reklamácia a iné
súhlas so zasielaním elektronickej faktúry
žiadosť o uzatvorenie dohody o predbežných preddavkoch
Vytlačiť