Údaje o objednávke Identifikačné údaje dodávateľa Identifikačné údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala
Zverejnená dňa Číslo Zo dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO Meno a priezvisko Funkcia
12. 11. 2019podpora za 10/20191 428,86 € s DPHzmluvaUSYS Slovakia, s. r. o.Dolná Ždaňa 59, Bukovina 44908806
17. 05. 2018 deratizácia ČOV Púchov2 102,81 € s DPHzmluvaASANA - Peter BetákKubranská 269, 911 01 Trenčín34268855