Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
29. 11. 20225202227921. 11. 2022akcia Mojtín stavebné práce21 851 € bez DPHobj.KO-SKI, s.r.o.SNP 1425, 01707, Považská Bystrica 36352390
29. 11. 20225202228128. 11. 2022vecné bremeno VK V DnV346,05 € s DPHzmluvaSlovenský pozemkový fondBúdkova č. 36, 81715, Bratislava 17335345
29. 11. 202282022100321. 11. 2022vývoz kalov ČOV DnV 10/202223 260,58 € s DPHzmluvaMEGAWASTE Slovakia s.r.o.Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica 36265144
29. 11. 202282022100921. 11. 2022rozbor pitnej vody 11/20226 250,74 € s DPHzmluvaSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
29. 11. 202282022102723. 11. 2022vývoz kalov ČOV Púchov2 086,62 € s DPHzmluvaMEGAWASTE Slovakia s.r.o.Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica 36265144
25. 11. 202282022103623. 11. 2022tarifa za systémové služby54,96 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
23. 11. 20225202227214. 11. 2022akcia Pov.Teplá stavebné práce25 786,23 € bez DPHzmluvaDK TRADE s.r.o.Dolný Moštenec 259, 01701, Považská Bystrica 31638201
23. 11. 20225202227314. 11. 2022stavba Pruské -činnosť koordinátora 10/2022288 € s DPHzmluvaGAJOS s.r.o.M. Pišúta 4022, 03101, Liptovský Mikuláš 36376981
23. 11. 202296202200510. 11. 2022IA Pruské (310011A147) kanalizácia a ČOV567 101,75 € s DPHzmluvaSTRABAG s.r.o.Mlynské Nivy 61/A, 82518, Bratislava 17317282
22. 11. 20225202227115. 11. 2022akcia Záriečie Horný VDJ-GP576 € s DPHzmluvaGeoID s.r.o.Modlatín 382, 01803, Horná Mariková 46659757