Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

  • výroba a dodávka pitnej vody
  • odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Spravujeme a prevádzkujeme

15
samostatných verejných vodovodov, z toho: 1 oblastný a 2 skupinové vodovody
578,9 km
vodovodných sietí
45
 vodných zdrojov s celkovou kapacitou 777,1 l/s
74
vodojemov s celkovým objemom 54,4 tis. m3
37
vodárenských čerpacích staníc s celkovou kapacitou 776 l/s
8
verejných kanalizácií, z toho: 3 skupinové kanalizácie
329,9 km
kanalizačných sietí
51
kanalizačných čerpacích staníc s celkovou kapacitou 6 472 l/s
8
 ČOV s celkovou kapacitou 33 983 m3/deň

 

Ďalšie informácie nájdete na www.orsr.sk

Vytlačiť