Považská Bystrica – rekonštrukcia vodovodu ul. Družstevná, Školská

  • Bola zrealizovaná rekonštrukcia vodovodu na ul. Školská  HDPE DN 100 v dĺžke  308 m vrátane prepojov a  povrchových úprav miestnej komunikácie.

 

Púchov – prekládka kanalizácie dom dôchodcov

  • Bol odstránený havarijný stav kanalizačného potrubia vedúceho popod dom dôchodcov v Púchove jeho preložením – PVC DN 300 v dĺžke 128 m.

 

Dubnica nad Váhom ul. Kpt. Nálepku  – rekonštrukcia vodovodu

  • V roku 2016 bola zrealizovaná rekonštrukcia vodovodu  HDPE DN 100 v dĺžke 192 m vrátane prepojov vodovodných prípojok.

 

Malý Kolačín – rekonštrukcia vodovodu k cintorínu

  • Zrealizovaná rekonštrukcia  vodovodu – HDPE DN 100 v dĺžke 174 m.

 

Dohňany – rekonštrukcia a rozšírenie kanalizácie

  • Zrealizované prepojenie obecnej kanalizácie na novovybudovanú kanalizáciu v správa PoVS, a.s. Rozšírenie verejnej kanalizácie pre novobudovanú IBV v dĺžke 180 m.

 

Nová Dubnica, Sídelný útvar “ Pri salaši“

  • Zrealizované rozšírenie vodovodu HDPE DN 100 v dĺžke 600 m.

 

Papradno – rekonštrukcia ČS

  • Zrealizovaná kompletná rekonštrukcia stavebnej časti ČS vrátane technológie, MaR, elektro rozvodov, povrchových úprav terénu, odvodnenia a oplotenia.

 

Papradno – rekonštrukcia VDJ

  • Zrealizovaná kompletná rekonštrukcia stavebnej časti ČS vrátane technológie, MaR, elektro rozvodov, povrchových úprav terénu, odvodnenia a oplotenia.
Vytlačiť