Dátum zverejnenia Názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Celková hodnota bez DPH / s DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy
Právnická osoba Fyzická osoba - podnikateľ Fyzická osoba
Obchodné meno, sídlo, IČO Obchodné meno, miesto podnikania, IČO Titul, meno, priezvisko
10. 08. 2023Dodatok č .1 k Zmluve na poskytnutie služieb (Zber separovaného odpadu – 1100 l kontajner plasty“ Zmena čl. IV. bod 4.2 Cena a platobné podmienky 31. 07. 202301. 08. 2023Megawaste Slovakia, s.r.o. Kúnovec 2797, Pov. Bystrica IČO: 36265144
10. 08. 2023Dodatok č .2 k Zmluve na zneškodnenie odpadov na „Skládke odpadov Podstránie – Led.RovneZmena čl. VI. bod 6.2 Cena a platobné podmienky 31. 07. 202301. 08. 2023Megawaste Slovakia, s.r.o. Kúnovec 2797, Pov. Bystrica IČO: 36265144
04. 08. 2023Zmluva o poskytovaní verejných služieb 214/2023Biznis inernet 35/10 vodovod Dca 03. 08. 202304. 08. 2023Global Network Systems s.r.o. ČSA 1192/31 018 41 Dca n/V IČO: 45513686
04. 08. 2023Zmluva o poskytovaní verejných služieb 213/2023Biznis internet 35/10 vodovod Ilava03. 08. 202304. 08. 2023Global Network Systems s.r.o. ČSA 1192/31 018 41 Dca n/V IČO: 45513686
04. 08. 2023Zmluva o poskytovaní verejných služieb 212/2023Biznis internet 35/10 ČOV Beluša03. 08. 202304. 08. 2023Global Network Systems s.r.o. ČSA 1192/31 018 41 Dca n/V IČO: 45513686
04. 08. 2023Zmluva o poskytovaní verejných služieb 211/2023Biznis internet 35/10 ČOV Dca 03. 08. 202304. 08. 2023Global Network Systems s.r.o. ČSA 1192/31 018 41 Dca n/V IČO: 45513686
18. 07. 2023Zmluva o dielo č. 690/2023Považská Bystrica ČOV – Rekonštrukcia VN1, havarijný stav397 522,69 € bez DPH18. 07. 202319. 07. 2023K&K TECHNOLOGY a.s. Koldinova 672, Klatovy, IČO: 64833186
17. 07. 2023Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 281/2022Dodplnenie čl. III . Čas plnenia 14. 07. 2023ZANDER, s.r.o. Beňovolehotská 3204/71 Dolný Kubín IČO: 51722038
01. 07. 2023Nájomná zmluvaZriadenie stanice pre šírenie internetu30. 06. 202301. 07. 2023 PlayMAX, s.r.o. Stred 52 01701 Pov. Bystrica IČO: 44636849
27. 06. 2023Zmluva o dieloČelkova Lehota - rekonštrukcia vodojemu33 700,75 € bez DPH27. 06. 202327. 06. 2023Ko – SKI, s.r.o., SNP 1425 017 07 Pov. Bystrica