Dátum zverejnenia Názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Celková hodnota bez DPH / s DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy
Právnická osoba Fyzická osoba - podnikateľ Fyzická osoba
Obchodné meno, sídlo, IČO Obchodné meno, miesto podnikania, IČO Titul, meno, priezvisko
29. 05. 2023Dodatok č .1 k zmluve o dodávke el. energie 959/2022Detailný rozpis cien a spotrieb STEPON - KLASIK 17. 05. 2023Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
25. 05. 2023Zmluva o poskytovaní verejných služieb 503/2023Mobilný internet S 24. 05. 2023Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469
25. 05. 2023Zmluva o poskytovaní verejných služieb 502/2023Mobilný internet S Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469
25. 05. 2023Zmluva o poskytovaní verejných služieb 501/2023Mobilný internet S 24. 05. 2023Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469
25. 05. 2023Zmluva o poskytovaní verejných služieb 500/2023Mobilný internet S24. 05. 2023Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469
12. 05. 2023Zmluva o poskytovaní služieb RTA13022301softwarové služby Smart TDM Care09. 05. 2023GX Solutions, a.s. Galvaniho 12 82104 Bratislava IČO: 45232270
12. 05. 2023Servisná zmluva RTA13022302servisné služby Smart TDM Care09. 05. 2023 GX Solutions, a.s. Galvaniho 12 82104 Bratislava IČO: 45232270
06. 04. 2023Zmluva o dielo č. 362/2023Rozšírenie vodovodu a kanalizácie pre lokality Potôčky a Samoty (SO:chránička VTL plynovodu)9 821,23 € bez DPH05. 04. 202307. 04. 2023STAVIS, s.r.o. Závodská cesta č. 4 010 01 Žilina IČO: 31 567 576
24. 03. 2023Zmluva o dielo č. 295/2023Rozšírenie vodovodu a kanalizácie pre lokality Potôčky a Samoty 140 796,16 € bez DPH24. 03. 202325. 03. 2023ZANDER, s.r.o. Beňovolehotská 3204/71 Dolný Kubín IČO: 51722038
24. 03. 2023Dodatok č .1 k Dohode o refakturácii nákladov za spotrebu el. energie Zmena čl. III. Predmet dohody, bod 3 17. 03. 2023Mediatrans, s.r.o. Kolárska 8 811 06 Bratislava IČO: 35748214