Postup odberateľa a dodávateľa pri reklamácií rieši reklamačný poriadok, ktorý je k dispozícií na oddelení odbytu a na všetkých prevádzkových strediskách.

Predmetom reklamácie môžu byť nasledovné skutočnosti:

  • reklamácia kvality pitnej vody
  • reklamácia množstva dodanej pitnej vody
  • reklamácia množstva odvedenej odpadovej vody
  • reklamácia použitej ceny
Vytlačiť