Dodávka vody, ktorá predstavuje výrobu a distribúciu pitnej vody k odberateľom je zabezpečovaná prostredníctvom Strediska vodovodov.
Stredisko vodovodov prevádzkuje verejné vodovody na celom území regiónu spadajúceho pod správu
Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.:

Rozvodná sieť

Verejné vodovody v správe spoločnosti pozostávajú z rozvodnej siete v celkovej dĺžke 578,9 km, 37 čerpacích staníc a 74 vodojemov. Rozvodné siete v jednotlivých okresoch predstavujú

 • Považská Bystrica 216,9 km
 • Púchov 145,2 km
 • Ilava 216,8 km

Vodovodné prípojky

Na verejných vodovodoch je zriadených 19 898 ks vodovodných prípojok, z toho v okrese

 • Považská Bystrica 7 392 ks
 • Púchov 5 913 ks
 • Ilava 6 593 ks

Vodné zdroje

Naša spoločnosť prevádzkuje 45 vodných zdrojov podzemnej vody o celkovej kapacite 777,1 l/s pričom v roku 2016 bolo na týchto vodných zdrojoch vyrobených celkom 5 991 800 m3 pitnej vody, z toho v okrese

 • Považská Bystrica 5 498,8 tis. m3
 • Púchov 293,3 tis. m3
 • Ilava 199,7 tis. m3

Odberatelia pitnej vody

Na verejné vodovody je napojených celkom 135 802 obyvateľov, čo je 81,3 % z celkového počtu,
z toho v okrese

 • Považská Bystrica 52 170 obyvateľov, čo je 83 %
 • Púchov 32 906 obyvateľov, čo je 74 %
 • Ilava 50 726 obyvateľov, čo je 84,9 %

Zriaďovanie vodovodných prípojok

Vodovodné prípojky sú zriaďované na základe vyplneného tlačiva Prihláška odberu vody a odvádzania odpadových vôd, ktorú si môže budúci odberateľ pitnej vôd vyzdvihnúť na oddelení odbytu Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s., alebo u majstra príslušnej prevádzky strediska vodovodov v regióne. Kontaktní pracovníci Vám poskytnú všetky potrebné informácie k postupu zriaďovania vodovodnej prípojky.

 • Považská Bystrica 042/4307327 Stanislav Muráň
 • Púchov 042/4634775 Vladimír Stupňan
 • Ilava 042/4465464 Ing. Ján Majchrovič
 • Dubnica nad Váhom 042/4440286 Ing. Ján Majchrovič
 • Beluša 042/4624197 Mgr. Martin Piaček
Vytlačiť