Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
18. 06. 2021 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 652/2021 ZozVB_c652_021.pdf (389 kB)
16. 06. 2021 Kúpna zmluva č. 541/2021 Kúpna-zmluva-č.-541_2021.pdf (121 kB)
10. 06. 2021 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 348/2021 ZozVBvPtO_348_2021.pdf (251 kB)
08. 06. 2021 Mandátna zmluva – “Pruské – kanalizácia a ČOV” mandatnazmluva_Pruske-kanalizacacia_a_COV.pdf (3 MB)
08. 06. 2021 Zmluva o poskytovaní služieb – Činnosť stavebného dozoru pre projekt: Pruské – kanalizácia a ČOV CsdpP_Pruske_kanalizacia_COV.pdf (922 kB)
08. 06. 2021 Zmluva o dielo na dodávku stavebných prác na stavbe Pruské – Kanalizácia a ČOV: Obsah OBSAH.pdf (62 kB)
08. 06. 2021 Zmluva o dielo na dodávku stavebných prác na stavbe Pruské – Kanalizácia a ČOV: (a) Formulár zmluvy a-Formular-Zmluvy.pdf (756 kB)
08. 06. 2021 Zmluva o dielo na dodávku stavebných prác na stavbe Pruské – Kanalizácia a ČOV: (b) Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk b-Navrh-na-plnenie-kriteria-a-Ponukovy-list-1.pdf (211 kB)
08. 06. 2021 Zmluva o dielo na dodávku stavebných prác na stavbe Pruské – Kanalizácia a ČOV: (c) Príloha k ponuke c-Priloha-k-ponuke.pdf (965 kB)
08. 06. 2021 Zmluva o dielo na dodávku stavebných prác na stavbe Pruské – Kanalizácia a ČOV: (d) Osobitné zmluvné podmienky d-Osobitne-zmluvne-podmienky.pdf (315 kB)