Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
28. 04. 2023 Dodatok č. 18 k inominantnej zmluve o prečerpávaní priesakových vôd na prečerpávacej stanici v Považskej Bystrici. dodatok-č.-18-inominantná-zmluva.pdf (116 kB)
31. 03. 2023 Kolektívna zmluva na rok 2023 pre zamestnancov spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a.s. PR_2023_M017_Kolektívna-zmluva-2023.pdf (542 kB)
31. 03. 2023 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023 PR_2023_M021_KZ-2023_Dodatok-1-návrh-1.pdf (175 kB)
24. 03. 2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 233/2021 na opravy a overenie vodomerov zo dňa 25.03. 2021 dodc_1_kZoDc_233_2021.pdf (412 kB)
22. 03. 2023 Zmluva č. 294/2023 Zmluva-č_294_2023.pdf (181 kB)
01. 03. 2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 134 uzatvorenej dňa 17.02.2021 Vinkstav_Dodatok-č.1.pdf (218 kB)
11. 01. 2023 Zmluva o odbere vedľajšieho živočíšneho produktu-srvátky č. 1312/2022 ZoOVZP-S_c1312_2022.pdf (145 kB)
31. 12. 2022 Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 PR_2023_M020_KZ-2022_Dodatok-5-návrh-1.pdf (161 kB)
29. 12. 2022 Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 KZ_Dod_4.pdf (220 kB)
21. 12. 2022 Zmluva o financovaní č. 69/ZF/2022 221219-170807-16fb.pdf (9 MB)