Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
21. 12. 2022 Zmluva o financovaní č. 69/ZF/2022 221219-170807-16fb.pdf (9 MB)
15. 12. 2022 Kúpna zmluva KZ-Vozidlo-Mitsubishi-Fuso-PB-VK-10-22_UP_.pdf (179 KB)
15. 12. 2022 Kúpna zmluva KZ-Vozidlo-Mitsubishi-Fuso-PB-VK-10-22_UP.pdf (179 KB)
28. 11. 2022 Kúpna zmluva č. 1516/2022 KZ-1516_2022.pdf (210 KB)
27. 10. 2022 Zmluva o zriadení vecného bremena – číslo 16/2022/SŽG 16-2022-SŽG.pdf (122 KB)
21. 10. 2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo T 02/2022 DOC281022-28102022063100.pdf (900 KB)
11. 10. 2022 Kúpna zmluva – Vozidlo Tatra 815 cisterna KZ-Vozidlo-Tatra-815-cisterna-VK-5-22_UP.pdf (203 KB)
30. 09. 2022 Zmluva o spolupráci v oblasti nakladania s odpadom č. 1306/2022 zmluva_Megawaste_OSK.pdf (6 MB)
27. 09. 2022 Nájomná zmluva č. 357/2022/RSM NZ_c357_2022_rsm.pdf (121 KB)
16. 09. 2022 Kúpna zmluva KZ-vozidloTatra.pdf (205 KB)