Mail kontakt

Sekretariát generálneho riaditeľa

Telefónne čísla

Funkcia
Telefónne číslo
Informátor
042/4307311
Sekretariát spoločnosti
042/4307312
Fakturačné oddelenie – vedúci
042/4307320
Fakturačné oddelenie oblasť Pov. Bystrica
042/4307317
Fakturačné oddelenie oblasť Beluša a Púchov
042/4307322
Fakturačné oddelenie oblasť Ilava, Dubnica n/Váhom
042/4307316
Hlasenie porúch, dispečing
042/4307353
Laboratórium – vedúci
042/4307326
Stredisko vodovodov – vedúci
042/4307331
Stredisko vodovodov – technik pracovník
042/4307340
Stredisko vodovodov – majster Pov. Bystrica
042/4307327
Stredisko vodovodov – technický pracovnik Pov. Bystrica
042/4307328
Stredisko vodovodov – technický pracovnik Pov. Bystrica
042/4307329
Stredisko kanalizácií – vedúci
042/4307338
Stredisko kanalizácií – technický pracovník
042/4307336
Energetik
042/4307335
Kancelária predstavensta
042/4307332
Technicko prevádzková činnnosť – vedúci
042/4307341
Technicko prevádzková činnnosť – prípojky, vyjadrenia
042/4307344
Technicko prevádzková činnosť – vyjadrenia, odpady
042/4307345
Stredisko služieb – vedúci
042/4307358
Stredisko služieb – doprava
042/4307342
Personálne oddelenie
042/4307352
Prevádzka vodovodov Púchov
042/4634775
Prevádzka vodovodov Beluša
042/ 4624197
Prevádzka vodovodov Ilava
042/4465464
Prevádzka vodovodov Dubnica nad Váhom
042/4440286
Prevádzka vodovodov Nová Dubnica
042/4432355
Prevádzka kanalizácie a ČOV Považská Bystrica
042/4325961
Prevádzka kanalizácie a ČOV Púchov
042/4631669
Prevádzka kanalizácie a ČOV Lednické Rovne
042/4693875
Prevádzka kanalizácie a ČOV Dubnica nad Váhom
042/4421207

Vytlačiť