Dátum zverejnenia Názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Celková hodnota bez DPH / s DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy
Právnická osoba Fyzická osoba - podnikateľ Fyzická osoba
Obchodné meno, sídlo, IČO Obchodné meno, miesto podnikania, IČO Titul, meno, priezvisko
01. 02. 2012Distribučná sieťVDJ Horná Poruba – Pripojenie do distribučnej siete26. 01. 201226. 01. 2012SSE-Distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, IČO: 36442151
17. 01. 2012Kúpna zmluvaNákup kameniva na rok 201211. 01. 201218. 01. 2012KSR-Kameňolomy SR, Zvolen, IČO: 31559123
17. 01. 2012Kúpna zmluvaNákup kameniva na rok 201212. 01. 201218. 01. 2012KSR-Kameňolomy SR, Zvolen, IČO: 31559123
08. 06. 2011NájomnáNájom a prevádzka VK33,0 EUR/ROK04. 05. 201104. 05. 2011Obec Beluša, Farská 104/5 IČO: 00317063