Dátum zverejnenia Názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Celková hodnota bez DPH / s DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy
Právnická osoba Fyzická osoba - podnikateľ Fyzická osoba
Obchodné meno, sídlo, IČO Obchodné meno, miesto podnikania, IČO Titul, meno, priezvisko
26. 10. 2022Zmluva o pripojení č. 202209-TZ-0808Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy (VDJ Záriečie horný – rekonštrukcia nn prípojky)19. 10. 202226. 10. 2022Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO: 36442151
17. 10. 2022Kúpna zmluva Kúpa vozidla Arocs 5 1824, AK, 4x4, 390099 280,-- € bez DPH17. 10. 2022Mercedes Benz Slovakia s.r.o. Einsteinova 33, Bratislava , IČO: 35780754
30. 09. 2022Dodatok č .2 k zmluve o dielo č. 1129/2018 Kanalizačný zberač Dohňany – Mestečko Doplnenie čl. II. Predmet zmluvy a čl. IV Cena dodávky 2 047,05 € bez DPH30. 09. 2022Dušan Ondrišík Lazy pod Makytou 531 IČO: 10880500
26. 08. 2022Dodatok č .1 k zmluve o dielo č. 281/2022 Ilava – rekonštrukcia VV a VK ul. Štefánikova, Hviezdoslavova SO 01 Vodovod, SO 02 Kanalizácia Doplnenie čl. IV Cena dodávky 9 425,13 € bez DPH26. 08. 2022ZANDER, s.r.o. Beňovolehotská 3204/71 026 01 Dolný Kubín IČO: 51722038
18. 07. 2022Zmluva o dielo č. 953/2022Mojtín - rekonštrukcia VZ a ČS Uhliská67 014,3 € bez DPH18. 07. 202218. 07. 2022Ko – SKI, s.r.o., SNP 1425 017 07 Pov. Bystrica
18. 07. 2022Zmluva o dielo Mojtín – rekonštrukcia VZ a ČS Uhliská 18. 07. 2022Ko-SKI, s.r.o. SNP 1425 017 01 Pov.Bystrica IČO: 36352390
07. 07. 2022Dodatok č .1 k zmluve o dielo č. 537/2022 Pov. Bystrica, Pov. Teplá – splašková kanalizáciaDoplnenie predmetu diela, pretlak popod potok 11 655 € bez DPH07. 07. 2022DK TRADE, s.r.o. Dolný Moštenec 259 IČO: 31638201
01. 05. 2022Dodatok č .1 k zmluve o poskytovaní služieb č. RTA01051901Zmena ceny29. 04. 202202. 05. 2022GX Solutions, a.s. Galvaniho 12, 821 04 Bratislava IČO: 45232270
27. 04. 2022Zmluva o dielo č. 537/2022Považská Bystrica, Považská Teplá - splašková kanalizácia28. 04. 2022DK TRADE s.r.o. D.MOštenec 259
28. 03. 2022Zmluva č. 329/2022Likvidácia výkopovej zeminy k.č. 17050617. 03. 202229. 03. 2022Ajlo, združenie, New Green Company, družstvo, Žilina, Horný Val 8/17, ERPOS, spol. s r.o. Žilina, Vendelína Javorku 1609/29