Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
17. 06. 202482024049110. 06. 2024vývoz odpadu zhrabky, lapače piesku 05/20242 138,08 € s DPHMEGAWASTE Slovakia s.r.o.Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica 36265144
17. 06. 202482024050612. 06. 2024vývoz plastov za 05/202433,96 € s DPHMEGAWASTE Slovakia s.r.o.Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica 36265144
12. 06. 20245202404510. 06. 2024akcia Pruské činnosť BP za 05/2024288 € s DPHGAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022, 03101, Liptovský Mikuláš 36376981
12. 06. 202482024044803. 06. 2024záloha VOO za 06/202473 782 € s DPHStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
12. 06. 202482024044903. 06. 2024záloha MOO 06/20243 654 € s DPHStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
12. 06. 202482024050511. 06. 2024zemný plyn za 06/20248 541 € s DPHSPP a.s.Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256
11. 06. 20245202403422. 05. 2024akcia Pruské-Bohunice stavebné práce11 512,02 € s DPHZANDER, s.r.o. Na Kopanici 1442/23, 02601, Dolný Kubín 51722038
11. 06. 20245202403522. 05. 2024akcia Pruské-Bohunice stavebné práce21 240,99 € s DPHZANDER, s.r.o. Na Kopanici 1442/23, 02601, Dolný Kubín 51722038
11. 06. 202482024045503. 06. 2024rozbory pitnej vody10 207,68 € s DPHSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
11. 06. 202482024047405. 06. 2024vývoz kalov ČOV DCA 05/202421 745,18 € s DPHMEGAWASTE Slovakia s.r.o.Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica 36265144