Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
19. 09. 20235202310413. 09. 2023akcia Pruské stavebné vodoprávne povolenie50,00 € bez DPHobjOkresný úrad IlavaMierové námestie 81/18, 01901, Ilava 00151866
19. 09. 20235202310513. 09. 2023akcia Pruské majetkovoprávne činnosti932,40 € s DPHzmluvaSVS - inžiniering, s.r.o.Oravská ulica 8557/22, 01001, Žilina 36426687
19. 09. 202382023084211. 09. 2023rozbor odpadovej vody89,51 € s DPHobjSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
19. 09. 202382023084311. 09. 2023rozbor odpadovej vody57,16 € s DPHobjSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
19. 09. 202382023085014. 09. 2023MVE 08/202396,58 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
19. 09. 202382023085114. 09. 2023VOO 08/202339000,69 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
19. 09. 202382023085514. 09. 2023MO IMS 08/20231823,51 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
13. 09. 202382023080505. 09. 2023uskladnenie bitumen.zmes 08/202350,45 € s DPHzmluvaREKSTON s.r.o.Kpt. Nálepku 790/45, 01901, Ilava 36353078
13. 09. 202382023081105. 09. 2023betónovanie a asfaltovanie po poruchách DnV3211,90 € bez DPHobjVINKstav,s.r.o.Jasenica 137, 01817, Jasenica 44389256
13. 09. 202382023081205. 09. 2023betónovanie a asfaltovanie po poruchách Beluša3312,25 € bez DPHobjVINKstav,s.r.o.Jasenica 137, 01817, Jasenica 44389256