Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
17. 01. 20235202236810. 01. 2023akcia LR Dolná Breznica geometrické plány4 200 € s DPHobj.GeoID s.r.o.Modlatín 382, 01803, Horná Mariková 46659757
17. 01. 20235202237011. 01. 2023akcia LR Dolná Breznica PD2 000 € bez DPHobj.AQUA PROCON s.r.o.Palackého tř. 12, 61200, Brno 46964371
17. 01. 20235202236209. 01. 2023akcia Pruské koordinátor 12/2022288 € s DPHzmluvaGAJOS s.r.o.M. Pišúta 4022, 03101, Liptovský Mikuláš 36376981
17. 01. 20235202236910. 01. 2023akcia LR Dolná Breznica stavebné povolenie14 070 € bez DPHzmluvaAQUA PROCON s.r.o.Palackého tř. 12, 61200, Brno 46964371
17. 01. 20235202236610. 01. 2023akcia Pruské funkcie projektového manažéra 12/20223 840 € s DPHzmluvaAD Consult, a.s.Hradská 80, 82107, Bratislava 35859237
17. 01. 202382022122410. 01. 2023ČOV DnV vývoz kalov 12/202212 534,66 € s DPHzmluvaMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 01707, Považská Bystrica 36265144
17. 01. 202382022122510. 01. 2023vývoz kalov ČOV PB 12/202224 000,61 € s DPHzmluvaMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 01707, Považská Bystrica 36265144
17. 01. 202382022122610. 01. 2023vývoz kalov ČOV Streženice 12/202224 404,99 € s DPHzmluvaMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 01707, Považská Bystrica 36265144
13. 01. 202382022122210. 01. 2023SMS poplatok 12/202264,02 € s DPHzmluvaSWAN, a. s.Landererova 12, 81109, Bratislava 35680202
13. 01. 202382023000901. 01. 2023MO IMS 01/202313 154 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467