Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
21. 09. 2012212012037031. 08. 2012Dodávka el. energie1 2013,84 € s DPH79/2012Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47, Žilina36442151
18. 09. 201282012088112. 09. 2012Práce na rekonštrukcií VZ Skalka16 409,43 € s DPHZoD 502/2012DK TRADE, s.r.o.Dolný Moštenec 259, 017 01 Považská Bystrica3168201
18. 09. 201282012084105. 09. 2012Práce na akciu Beluša28 517,83 € s DPHZoD 735/2012EUROSTAVBY SK, s.r.o.Textilná 23, 034 41 Ružomberok36722073
17. 09. 201282012084906. 09. 2012Nájom fliaš510,77 € s DPHKZMesser Tatragas, s.r.o.Chalukova 9, 019 44 Bratislava 1685852
14. 09. 201282012084404. 09. 2012Dodávka plynu6 941 € s DPH972/2009 dodatok č. 2Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynská nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
14. 09. 201282012088011. 09. 2012Práce na akcií-rekonštrukcia vodovodu Dohňany-Mostište43 104,28 € s DPHZoD č. 957/2012VINKstav, s.r.o.Papradno 2, 018 13 Papradno4.40E+7
13. 09. 201282012087913. 09. 2012Poistenie osôb – dozorná rada48 € s DPH6627289777Allianz-Slov. poisťovňa, a.s.Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava151700
10. 09. 201282012085306. 09. 2012Dar občianskemu združeniu160 € s DPHDarovacia zmluvaBUDÍK – Buďme Už Deťom Ich KamarátmiJesenského 246/10, 017 01 Považská Bystrica42143217
10. 09. 201262012073506. 09. 2012kamenivo1 167,32 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
10. 09. 201262012073606. 09. 2012kamenivo233,66 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123