Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
25. 09. 201262012078913. 09. 2012kamenivo106,54 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
25. 09. 201262012078713. 09. 2012kamenivo681,15 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
25. 09. 201262012078813. 09. 2012kamenivo504,13 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
25. 09. 201282012088413. 09. 2012Upratovacie práce2 888,66 € s DPHZPS 4/2006- dodatok č. 7V.M.PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina36370649
25. 09. 201282012088313. 09. 2012Upratovacie práce47,76 € s DPHZPS 4/2006- dodatok č.7V.M.PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina36370649
25. 09. 201282012086411. 09. 2012Práce na akcií – rekonštrukcia vodovodu Jelšové II. etapa31 286,42 € s DPHZoD č. 745/2012VINKstav, s.r.o.Papradno 2, 018 13 Papradno4.40E+7
25. 09. 201282012086411. 09. 2012Právne služby pri majetkovom usporiadaní550 € s DPHZmluva o pomociAdvokátska kancelária – JUDr. VidzekováF. Urbánka 804, 020 01 Púchov33479496
21. 09. 2012212012037231. 08. 2012Dodávka el. energie1 055,29 € s DPH155/2012/DStredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47, Žilina36442151
21. 09. 2012212012037131. 08. 2012Dodávka el. energie491,21 € s DPH79/2012Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47, Žilina36442151
21. 09. 2012212012037031. 08. 2012Dodávka el. energie1 2013,84 € s DPH79/2012Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47, Žilina36442151