Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
02. 09. 201362013077322. 08. 2013kamenivo54,66 € s DPHMar-13KSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
23. 08. 201382013076419. 08. 2013Elektrická energia – veľko odber5 027,25 € s DPHZmluva o dodávkeStredosl.energetika- Distribúcia , a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
19. 08. 2013213008316. 08. 2013GPS systém31 696,38 € s DPHServisná zmluvaGPS SOLUTIONS, a.s.Galvaniho 12, 821 04, Bratislava45232270
16. 08. 201395201300628. 06. 2013Papradňanská dolina – kanalizácia – stavebné práce310 472,68 € s DPHZoD č. 1089/2011TuCON, a.s.Priemyselná 2, 010 01 Žilina44802030
15. 08. 201382013071005. 08. 2013Nájom fliaš1 097,26 € s DPHNájomná zmluvaMesser Tatragas s.r.o.Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1685852
14. 08. 2013213008114. 08. 2013Elektrická energia – veľkoodber - záloha49 053 € s DPHZmluva o dodávkeStredosl.energetika- Distribúcia , a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
14. 08. 201382013072006. 08. 2013Dodávka plynu6 745 € s DPH972/2009 dodatok č.2Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynská nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
14. 08. 201382013070502. 08. 2013Podpora PVODWin1 173,16 € s DPHzmluvaUSYS Slovakia, s.r.o.Dolná Ždaňa 59, Bukovina44908806
12. 08. 201362013071205. 08. 2013kamenivo919,42 € s DPHMar-13KSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
12. 08. 201362013070031. 07. 2013Kyslík, acetylén164,42 € s DPHzmluvaMesser Tatragas s.r.o.Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1685852