Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
21. 03. 201382013017308. 03. 2013Akcia okres Ilava – činnosť projektového manažéra3 736,72 € s DPHMandátna zmluvaSVS inžiniering, s.r.o.Oravský ulica 8557/22, 010 01 Žilina36426687
21. 03. 201382013017408. 03. 2013Upratovacie práce1 068,66 € s DPHZPS 4/2006 dodatok č.7V.M.PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina36370649
21. 03. 201382013017508. 03. 2013Upratovacie práce47,76 € s DPHZPS 4/2006 dodatok č.7V.M.PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina36370649
21. 03. 201382013017708. 03. 2013Právne služby pri majetkovom usporiadaní620 € s DPHZmluva o právnej pomociAdvokátska kancelária JUDr. Alena VirdzekováF. Urbánka 804, 020 01 Púchov33479496
21. 03. 201382013017608. 03. 2013Akcia Púchov – činnosť projektového manažéra1 920 € s DPHMandátna zmluvaAD Consult, a.s.Hradská 80, 821 07 Bratislava35859237
21. 03. 201395201201622. 01. 2013Papradňanská dolina – kanalizácia – stavebné práce152 727,29 € s DPHZoD č. 1089/2011TuCON, a.s.Priemyselná 2, 010 01 Žilina44802030
15. 03. 201382013015404. 03. 2013Dodávka plynu7 025 € s DPH972/2009 – dodatok č.2Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynská nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
06. 03. 2013172013000109. 01. 2013Predaj kovového šrotu262,20 € bez DPHJagrik Metal s.r.o.Trenčanská č. 1107, 620 01 Púchov36713848
06. 03. 2013212013005111. 02. 2013Nájom strešnej plochy Dedovec1 469,07 € bez DPHC1-1943-BBOrange SlovenskoMetodova 8, 821 08 Bratislava35697270
06. 03. 2013212013005011. 02. 2013Nájom pozemok a stožiar Prečín1 762,88 € s DPHC1-0292-BBOrange SlovenskoMetodova 8, 821 08 Bratislava35697270