Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
17. 10. 201282012097405. 10. 2012Upratovacie práce2 888,66 € s DPHZPS 4/2006 – dodatok č. 7V.M.PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina36370649
17. 10. 201282012097305. 10. 2012Upratovacie práce47,76 s DPHZPS 4/2006 – dodatok č. 7V.M.PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina36370649
16. 10. 201282012097904. 10. 2012Nájom fliaš526,32 € s DPHKZMesser Tatragas, s.r.o.Chalukova 9, 019 44 Bratislava 1685852
12. 10. 2012172012001628. 09. 2012Predaj nehnutelnosti - bytu3 579,07 € s DPH182/1993Vraniak Marek a Mária
12. 10. 201282012098808. 10. 2012Dodávka plynu7 072 € s DPH972/2009 – dodatok č.Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynská nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
10. 10. 201262012086603. 10. 2012kamenivo954,37 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
10. 10. 201262012086503. 10. 2012kamenivo55,9 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
03. 10. 201262012081425. 09. 2012kamenivo117,04 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
03. 10. 201282012091220. 09. 2012Rozbory vzoriek vody6 804,28 € s DPH78/2012 – dodatok č.2Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina36672297
03. 10. 201262012081525. 09. 2012Kamenivo1 882,61 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123