Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
23. 10. 201382013092210. 10. 2013Revízia vodárenských objektov5 912,28 € s DPHZmluva 2/PB/2013Prvá korózno spol. s.r.o.Šrobárová 2682/44, 058 01 Poprad36465879
23. 10. 201362013101015. 10. 2013kamenivo1 385,79 € s DPHMar-13KSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
23. 10. 201382013093010. 10. 2013Nájom plynov102,99 € s DPHzmluvaLide Gas k.s.Tuhovská3, Bratislva 831 0631373861
22. 10. 201397201300723. 08. 2013Akcoa okres Ilava – stavebné práce78 786,08 € s DPHZoDVáhostav – SK, a.s.Hlinská 40, 010 01 Žilina31356648
18. 10. 20135201312208. 10. 2013Akcia okres Ilava – činnosť projektového manažéra3 736,72 € s DPHzmluvaSVS – inžiniering, s.r.o.Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina35426687
18. 10. 20135201311907. 10. 2013Akcia okres Púchov, činnosť projektového manažéra1 920 € s DPHMandátna zmluvaAD Consult, a.s.Hradská 80, 821 07 Bratislava35859237
18. 10. 201382013091307. 10. 2013internet96 € DPHzmluvaDCNET, s.r.o.Továrenská ul. 1402/4, 018 41 Dubnica nad Váhom36311472
18. 10. 201382013091908. 10. 2013Rozbory zvoriek vody6 601,48 € s DPH78/2010 – dodatok č, 2Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina36672297
17. 10. 20135201305021. 06. 2013Práce na akciu rek. Vodovodu Pov. Bystrica22 000 € s DPHZoDInsituform-Hulín Rohrsanierungstechniken, s.r.o.Mierová 2165/23, 920 01 Hlohovec31430473
17. 10. 201382013089704. 10. 2013Upratovacie práce3 068,66 € s DPHZPS 4/2006 dodatok č.7V.M.PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina36370649