Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
10. 09. 201262012073131. 08. 2012Chlór, kyslík1 886,68 € s DPHKZMesser Tatragas, s.r.o.Chalukova 9, 019 44 Bratislava 1685852
05. 09. 201262012062330. 07. 2012vodomery2 229,12 € s DPH6/11/SK/2Sensus Slovensko, a.s.Námestie Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá35817887
05. 09. 201282012082128. 08. 2012Práce na akcií – rekonštrukcia vodovodu Jelšové II. Etapa38 131,98 € s DPHZoD č. 745/2012VINKstav, s.r.o.Papradno 2, 018 13 Papradno4.40E+7
04. 09. 2012212012027530. 06. 2012Dodávka el. energie951,78 € s DPH75/2012Ledrov spol. s r.o.Schreiberová, 020 61 Lednické Rovne31635041
04. 09. 201295201200823. 07. 2012Papradňanská dolina-kanalizácia – stavebné práce648 155,7 € s DPHZoD č. 1089/2011TuCON, a.s.Priemyselná 2, 010 01 Žilina44802030
04. 09. 201295201200719. 07. 2012Papradňanská dolina-kanalizácia – stavebný dozor54 384 € s DPHZmluva č.1058/2011FCP-SK s.r.o.Slovnaftská 100, 824 01 Bratislava44605391
03. 09. 201282012082728. 08. 2012Poistenie za environmentálne škody3 258 € s DPH411015254Allianz-Slov. poisťovňa, a.s.Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava151700
03. 09. 201282012082021. 08. 2012Poistenie záložného majetku13 529,44 € s DPH411005954Allianz-Slov. poisťovňa, a.s.Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava151700
28. 08. 201262012070423. 08. 2012Kamenivo619,11 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
28. 08. 201262012070223. 08. 2012Kamenivo300,66 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123