Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
28. 08. 201262012070323. 08. 2012Kamenivo41,04 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
27. 08. 201282012081124. 08. 2012Poistenie osôb3 € s DPH66244780884Allianz-Slov. poisťovňa, a.s.Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava151700
24. 08. 201262012067715. 08. 2012Kamenivo806,05 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
24. 08. 201262012067815. 08. 2012Kamenivo234,36 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
21. 08. 201282000000009. 08. 2012Upratovacie práce2 888,66 € s DPHZPS 4/2006 – dodatok č.7V.M.PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina36370649
21. 08. 201282000000009. 08. 2012Upratovacie práce47,76 € s DPHZPS 4/2006 – dodatok č.7V.M.PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina36370649
21. 08. 201282012065508. 08. 2012Kyslík, acetylén59,82 € s DPHKZMesser Tatragas, s.r.o.Chalukova 9, 019 44 Bratislava 1685852
16. 08. 2012212012032131. 07. 2012Nájom garáže89,63 € s DPH163/2003Ján Štefún
15. 08. 201282000000001. 08. 2012Upratovacie práce257,44 € s DPHZmluvaSEDO – Helena PavlíkováPovažské Podhradie 308/2 017 01 Považská Bystrica37282743
15. 08. 201262012063903. 08. 2012Kamenivo238,59 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123