Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
11. 09. 201382013082606. 09. 2013Dar Občianskému združeniu BUDÍK160 € s DPHDarovacia zmluvaBUDÍK – Buďme Už Deťom Ich KamarátmiJesenského 246/10, 017 01 Považská Bystrica42143217
10. 09. 20135201308726. 08. 2013Práce na akciu rek. Vodovodu P. Bystrica (kostol, pošta)11 995,32 € s DPHZoDInsituform-Hulín Rohrsanierungstechniken, s.r.o.Mierová 2165/23, 920 01 Hlohovec31430473
10. 09. 201382012116413. 11. 2012Práce na akciu rekonštrukciu VDJ Nová Dubnica5 000 € s DPHZoDInsituform-Hulín Rohrsanierungstechniken, s.r.o.Mierová 2165/23, 920 01 Hlohovec31430473
10. 09. 20135201308626. 08. 2013Akcia Nová Dubnica – rek. VDJ II. Etapa116 837,73 € s DPHZoDInsituform-Hulín Rohrsanierungstechniken, s.r.o.Mierová 2165/23, 920 01 Hlohovec31430473
10. 09. 20135201308526. 08. 2013Akcia Nová Dubnica - rek. VDJ II. Etapa11 996,54 € s DPHZoDInsituform-Hulín Rohrsanierungstechniken, s.r.o.Mierová 2165/23, 920 01 Hlohovec31430473
06. 09. 201382013077726. 08. 2013Oprava, overenie vodomeru912 € s DPHzmluvaMilan Slezák - HydrousDružstevná 477/100, 816 01 Stará Turá37021257
05. 09. 201395201300826. 07. 2013Papradňanská dolina . kanalizácia-stavebné práce65 387,62 € s DPHZoD č. 1089/2011TuCON, a.s.Priemyselná 2, 010 01 Žilina44802030
05. 09. 201395201300722. 07. 2013Papradňanská dolina – kanalizácia- stavebný dozor12 084,54 € s DPHZmluva č. 1058/2011FCP-SK, s.r.o.Slovnaftská 100, 824 01 Bratislava44605391
04. 09. 201362013079423. 08. 2013kamenivo1 026,57 € s DPHMar-13KSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
04. 09. 201362013079323. 08. 2013kamenivo107,87 € s DPHMar-13KSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123