Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
29. 09. 2013212013039831. 07. 2013Dodávka el.energie-doplatok853,80 € bez DPH2000018200Stredosl.energetika-Distribúcia, a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
29. 09. 2013212013040331. 07. 2013Za elektrickú energiu700,62 € s DPH1202567Váhostav – SK, a.s.Hlinská 40, 010 01 Žilina31356648
29. 09. 2013212013045431. 08. 2013Dodávka el.energie-krytie strát1 710,46 € s DPH2000018196Stredosl.energetika-Distribúcia, a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
29. 09. 2013212013045531. 08. 2013Dodávka el.energie-doplatok1 744,16 € bez DPH2000018198Stredosl.energetika-Distribúcia, a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
26. 09. 20135201309816. 09. 2013Akcia okres Púchov – spracovanie projektu18 000 € s DPHZmluvaEuro Dotácia, a.s.Na Šefranici 1280/08, 010 01 Žilina36438766
26. 09. 201382013084317. 09. 2013Elektrická energia – veľko obchod4 059,25 € s DPHZmluva o dodávkeStredosl.energetika- Distribúcia , a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
26. 09. 20135201310517. 09. 2013Práce na akcií rekonštrukcia VDJ Manín3 862,18 € s DPHZoDKO-SKI, s.r.o.SNP 1425, 017 07 Považská Bystrica36352390
24. 09. 20135201309611. 09. 2013Akcia Okres Púchov – reprografické práce5 601,84 € s DPHzmluvaHYDROTEAM, spol, s.r.o.Varšavská 3, 831 03 Bratislava 330776023
24. 09. 20135201310212. 09. 2013Akcia okres Púchov – činnosť projektového manažéra1 920 € s DPHMandátna zmluvaAD Consult, a.s.Hradská 80, 821 07 Bratislava35859237
23. 09. 201382013081510. 09. 2013Upratovacie práce3 068,66 € s DPHZPS 4/2006 dodatok č.7V.M.PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina36370649