Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
03. 08. 2012172012001220. 07. 2012Predaj hydraulického rýpadla DH 1122 040 € s DPH816/2012Ciprich Ladislav
03. 08. 201262012061427. 07. 2012Kamenivo506,74 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
03. 08. 201262012061627. 07. 2012Kamenivo278,72 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
03. 08. 201262012061527. 07. 2012Kamenivo49,12 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
03. 08. 201262012052425. 06. 2012Vodomer492,95 € s DPH6/11/SK/2Sensus Slovensko, a.s.Námestie Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá35817887
31. 07. 201262012048720. 06. 2012Vodomery223,07 € s DPH6/11/SK/Sensus Slovensko, a.s.Námestie Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá35817887
31. 07. 201262012048822. 06. 2012Vodomery223,07 € s DPH6/11/SK/2Sensus Slovensko, a.s.Námestie Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá35817887
30. 07. 201295201200615. 06. 2012Papradňanská dolina – kanalizácia – stavebné práce883 044,53 € s DPHZoD č. 1089/2011TuCON, a.s.Priemyselná 2, 010 01 Žilina44802030
30. 07. 201295201200528. 05. 2012Papradňanská dolina – kanalizácia – stavebné práce473 035,07 € s DPHZoD č. 1089/2011TuCON, a.s.Priemyselná 2, 010 01 Žilina44802030
27. 07. 2012172012001320. 07. 2012Predaj kovového šrotu536,76 € s DPHJUMBO – Jágrik ĽubomírBrvnište 55934365176