Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
25. 02. 201462014000616. 01. 2014vodomer267,78 € s DPH6/11/SK/2Sensus Slovensko, a.s.Námestie Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá35817887
25. 02. 201482013128317. 01. 2014Elektrická energia – maloodber vyučt. 20135 569,63 € s DPHZmluva o dodávkeStredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
20. 02. 201482014009015. 02. 2014Elektrická energia – maloodber I. polrok34 656 € s DPHZmluva o dodávkeStredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
19. 02. 20145201400806. 02. 2014Akcia okres Ilava – činnosť projektového manažéra3 736,72 € s DPHMandátna zmluva
19. 02. 201482014007306. 02. 2014Právna pomoc1 800 € s DPHzmluvaLohuda Pavel JUDr.Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica36121827
19. 02. 201482014006806. 02. 2014Nájom fliaš797,52 € s DPHKZMesser Tatragas s.r.o.Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1685852
19. 02. 201482014007406. 02. 2014internet96 € s DPHzmluvaDCNET, s.r.o.Továrenská ul. 1402/4, 018 41 Dubnica nad Váhom36311472
14. 02. 201497201301230. 12. 2013Akcia okres Ilava – stavebné práce268 626,35 € s DPHZoDVáhostav – SK, a.s.Hlinská 40, 010 01 Žilina31356648
13. 02. 2014214001713. 02. 2014Elektrická energia – veľkoodber záloha50 500 € s DPHZmluva o dodávkeStredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
13. 02. 201482014008307. 02. 2014Dodávka plynu7 273 € s DPH972/2009 dodatok č.2Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynská nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256