Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
19. 12. 2012212012053630. 11. 2012Odplata za vecné bremeno284,18 € s DPHGMD Finance s.r.o.Dvory 581, 02 001 Púchov44474563
17. 12. 201295201201308. 11. 2012Papradňanská dolina-kanalizácie stav. práce378 516,01 € s DPHZoD č. 1089/2011TuCON, a.s.Priemyselná 2, 010 01 Žilina44802030
17. 12. 201282012074606. 08. 2012Práce na akciu Beluša3 508,15 € s DPHZoD 735/2012EUROSTAVBY SK, s.r.o.Textilná 23, 034 41 Ružomberok36722073
17. 12. 201282012111607. 11. 2012Práce na akciu Beluša2 845,50 € s DPHZoD 735/2012EUROSTAVBY SK, s.r.o.Textilná 23, 034 41 Ružomberok36722073
17. 12. 2012822012117815. 11. 2012Práce na akciu Beluša1 374,48 € s DPHZoD 735/2012EUROSTAVBY SK, s.r.o.Textilná 23, 034 41 Ružomberok36722073
17. 12. 201282012085510. 09. 2012Práce na akciu Beluša1 042,44 € s DPHZoD 735/2012EUROSTAVBY SK, s.r.o.Textilná 23, 034 41 Ružomberok36722073
13. 12. 201282012125907. 12. 2012Práce na rekonštrukcii VZ Skalka – Lednické Rovné20 041,74 € S DPHZoD 502/2012DK TRADE, s.r.o.Dolný Moštenec 259, 017 01 Považská Bystrica3168201
13. 12. 201282012125506. 12. 2012Právne služby650 € s DPHZmluva o poskytovaní právnej pomociAdvokátska kancelária JUDr. Alena VirdzekováF. Urbánka 804, 020 01 Púchov33479496
12. 12. 201204. 12. 2012kamenivo457,76 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
12. 12. 201262012112104. 12. 2012kamenivo80,99 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123