Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
12. 12. 201295201201126. 10. 2012Papradňanská dolina-kanalizáfcia stavebné práce402 421,69 € s DPHZoD č. 1089/2011TuCON, a.s.Priemyselná 2, 010 01 Žilina44802030
12. 12. 201295201201206. 11. 2012Papradňanská dilina-kanalizácua stavebný dozor62 436 € s DPHZmluva č.1058/2011FCP-SK s.r.o.Slovnaftská 100, 824 01 Bratislava44605391
04. 12. 201282012119822. 11. 2012Akcia Beluša-kanalizácia – archeologický výškum2 340 € s DPHZoD č. 768/2012VIA MAGNA,s.r.o.Nábrežná 2, 038 61 Vrútky36379379
04. 12. 201262012097229. 12. 2012vodomery998,11 € s DPH6/11/SK/2Sensus Slovensko, a.s.Námestie Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá35817887
04. 12. 201262012109426. 11. 2012kamenivo232,88 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
03. 12. 2012172012001719. 11. 2012Predaj hydraulického rypadla3 500 € s DPH1403/2012Autodoprava Jozef KrižanDolný Lieskov 4834365303
28. 11. 201285201201026. 09. 2012Papradňanská dolina – kanalizácia- stavebné práíce423 186,66 € s DPHZoD č. 1089/2011TuCON, a.s.Priemyselná 2, 010 01 Žilina44802030
27. 11. 201262012106314. 11. 2012kamenivo413,43 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
26. 11. 201282012116413. 11. 2012Práce na rekonštrukcii VDJ Nová Dubnica122 650,44 € s DPHZoD 897/2012Insituform-Hulín Rohrsanierungstechniken, s.r.o.Mierová 2165/23, 920 01 Hlohovec31430473
26. 11. 201282012116313. 11. 2012Práce na rekonštrukcii vod. Pov, Bystrica104 140,53 € s DPHZoD 898/2012Insituform-Hulín Rohrsanierungstechniken, s.r.o.Mierová 2165/23, 920 01 Hlohovec31430473