Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
20. 11. 201282012116807. 11. 2012Akcia okres Púchov – rek. I. etapa87 103,20 € s DPHZoD 961/2012K§K TECHNOLOGY, a.s.Zlatnícka 33, 339 01 Klatovy 1, ČR64833186
20. 11. 201282012112606. 11. 2012Upratovacie práce272,39 € s DPHZmluvaSEDO – Helena PavlíkováPovažské Podhradie 308/2, 017 01 Považská Bystrica3728743
16. 11. 2012172012001702. 11. 2012Predaj kovového šrotu974,4 € s DPHJUMBO- Jágrík ĽubomírBrvnište 55934365176
15. 11. 201282012111607. 11. 2012Práce na akciu Beluša25 609,54 € s DPHZoD 735/2012EUROSTAVBY SK, s.r.o.Textilná 23, 034 41 Ružomberok36722073
15. 11. 201282012111707. 11. 2012Práce na akciu Beluša19 437,45 € s DPHZoD 735/2012EUROSTAVBY SK, s.r.o.Textilná 23, 034 41 Ružomberok36722073
13. 11. 201282012110905. 11. 2012Dodávka plynu7 198 € s DPH972/2009 dodatok č.2Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynská nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
12. 11. 201262012099906. 11. 2012kamenivo246,82 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
30. 10. 201262012096523. 10. 2012kamenivo48,04 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
30. 10. 201262012096423. 10. 2012kamenivo188,32 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
30. 10. 201262012096323. 10. 2012kamenivo2 209,55 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123