Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
30. 10. 201262012096523. 10. 2012kamenivo48,04 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
26. 10. 201285201200927. 08. 2012Papradňanská dolina – kanalizácia – stavebné práce541 166,41 € s DPHZoD č. 1089/2011TuCON, a.s.Priemyselná 2, 010 01 Žilina44802030
25. 10. 2012212012043030. 09. 2012Dodávka el. energie672,85 € s DPH75/2012Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.Pri Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
23. 10. 201262012092115. 10. 2012Kamenivo57,60 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
23. 10. 201282012103611. 10. 2012Akcia okres Púchov – rek- skládky kalu36 265 € s DPHZoD 961/2012K§K TECHNOLOGY, a.s.Zlatnícka 33, 339 01 Klatovy 1, ČR64833186
23. 10. 201282012101911. 10. 2012Rozbory zvoriek vody6 272,26 € s DPH78/2010 dodatok č. 2Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina36672297
23. 10. 201262012092215. 10. 2012kamenivo1 360,87 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
23. 10. 201262012092315. 10. 2012kamenivo112,22 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
23. 10. 201262012091410. 10. 2012Kyslík, acetylén98,83 € s DPHKZMesser Tatragas, s.r.o.Chalukova 9, 019 44 Bratislava 1685852
18. 10. 2012212012042030. 09. 2012Dodávka el. energie390,49 € s DPH155/2012Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.Pri Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina36442151