Dátum zverejnenia Názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Celková hodnota bez DPH / s DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy
Právnická osoba Fyzická osoba - podnikateľ Fyzická osoba
Obchodné meno, sídlo, IČO Obchodné meno, miesto podnikania, IČO Titul, meno, priezvisko
21. 03. 2018Zmluva o dielo č. 237/2018Dodávka a montáž 7 ks AUD pre objekt cp.853/1738 172 € s DPH21. 03. 201822. 03. 2018EMOS Alumatic s.r.o. Považské Podhradie 435
12. 02. 2018Dodatok č.7 k servisnej zmluvePoskytovanie servisných služieb. 07. 02. 201813. 02. 2018USYS Slovakia s.r.o. B.Bystrica, Partizánska cesta 73, IČO: 44908806
12. 02. 2018Dodatok č.8 k zmluve o dieloOdber vzoriek12. 02. 201813. 02. 2018SeVaK a.s. Žilina, Bôrická cesta 1960, IČO: 36672397
05. 02. 2018Dodatok č.2 k rámcovej zmluve. Nákup vodomerov01. 02. 201806. 02. 2018Sensus Slovensko a.s. Stará Turá, Nám. Dr. A.Scweitzera 194, IČO: 35817887
18. 01. 2018Dodatok č.1 k zmluve o dielo.Oprava a preskúšanie vodomerov .16. 01. 201819. 01. 2018Milan Slezák-Hydrous, stará Turá, Družstevná 477, IČO: 37021257
16. 01. 2018Kúpna zmluva č. 60/2018Nákup drveného kameniva - lom Baranová 16. 01. 201817. 01. 2018KSR-Kameňolomy SR s.r.o. Zvolen, Neresnícka cesta 3
07. 12. 2017Zmluva o výkupe č. 1866/2017MVE Pružina TG 2 - zmluva o výkupe elektriny na krytie strát na rok 201806. 12. 201708. 12. 2017SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B
07. 12. 2017Zmluva o výkupe č. 1865/2017MVE Pružina TG 1 - zmluva o výkupe elektriny na krytie strát06. 12. 201708. 12. 2017SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591
09. 11. 2017Dodatok č.1 k zmluve o dielo. Púchov, rekonštrukcianadchodky kanalizácie a vodovodu – stavebné úpravy .271 414,19 €s DPH08. 11. 201710. 11. 2017HASTRA s.r.o. Žilina, Dolné rudiny 2/3528, IČO: 31606296
09. 11. 2017Dodatok č.4 k zmluve o dieloDolný Moštenec – splašková kanalizácia – miestne rozvody .448 433,87 € s DPH08. 11. 201710. 11. 2017DK TRADE s.r.o. Považská Bystrica, Dolný Moštenec 259, IČO: 31638201