Dátum zverejnenia Názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Celková hodnota bez DPH / s DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy
Právnická osoba Fyzická osoba - podnikateľ Fyzická osoba
Obchodné meno, sídlo, IČO Obchodné meno, miesto podnikania, IČO Titul, meno, priezvisko
23. 07. 2019Rámcová zmluva č. 831/2019Nákup technických plynov18. 07. 201924. 07. 201902. 07. 2021Messer Tatragas, spol. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
19. 07. 2019Zmluva o dielo č. 875/2019Horný a Dolný Moštenec - splašková kanalizácia. 317 887,8 € bez DPH15. 07. 201920. 07. 201930. 09. 2020DK TRADE s.r.o. D.Moštenec 259
02. 07. 2019Dodatok č.1 k zmluve o dieloZásobovanie vodou,odkanalizovanie a čistenie OV v okrese Ilava27. 06. 201903. 07. 2019DK TRADE s.r.o. D.Moštenec 259, Považská Bystrica IČO: 31638201
27. 06. 2019Zmluva č. 640/2019Poskytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov a pridružené služby súvisiace s vydanými certifikátmi.18. 06. 201928. 06. 2019Disig, a.s. Bratislava, Záhradnícka 151
26. 06. 2019Servisná zmluva č. 743/2019Poskytovanie servisných služieb Smart TDM Care.20. 06. 201927. 06. 2019GX SOLUTIONS, a.s. Bratislava, Galvaniho 12
26. 06. 2019Zmluva o služby č. 720/2019Poskytovanie softwarových služieb Smart TDM. 20. 06. 201927. 06. 2019GX SOLUTIONS, a.s. Bratislava, Galvaniho 12
14. 05. 2019Zmluva o dielo č. 562/2019Dubnica nad Váhom prívod vody z Kameničian - rekonštrukcia nadchodky - stavebné úpravy.194 419,66 € bez DPH09. 05. 201915. 05. 201930. 08. 2019ZANDER, s.r.o. Ružomberok, Textilná 23
12. 04. 2019Dodávka el. energie 36672076/1/20Združená dodávka elektriny - Na obdobie od roku 2020. - Prílohy č.1 - zoznam OM, Príloha č. - Technická špecifikácia OM, Príloha č.3 - VOP SS a.s. pre segment B2B zákazníkov , Príloha č.4 - splnomocnenci pre komunikáciu. Prílohač.5 - Cenová ponuka.03. 04. 201913. 04. 2019Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B
18. 03. 2019Kúpna zmluva č. 05/2019Kúpa nákladného automobilu MAN TGM 18.290 BB 4x4 s cisternovou nadstavbou.156.996 € bez DPH08. 03. 201919. 03. 2019KOBIT-SK, s.r.o. D.Kubín, M.R.Štefánika 2970/48
15. 03. 2019Zmluva o dielo + licenčná zmluva č. 282/2019Bezpečnostno-technický systém.12. 03. 201916. 03. 2019BE-SOFT, a.s.Košice, Krakovská 23