Dátum zverejnenia Názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Celková hodnota bez DPH / s DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy
Právnická osoba Fyzická osoba - podnikateľ Fyzická osoba
Obchodné meno, sídlo, IČO Obchodné meno, miesto podnikania, IČO Titul, meno, priezvisko
10. 08. 2020Zmluva o pripojení č. 802/2020ČS Mojtín - Uhliská - zvýšenie MRK zo 45 kW na 60 kW03. 08. 202011. 08. 2020Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8
28. 07. 2020Zmluva o dieloPovažská Bystrica - VDJ Šebešťanová - rekonštrukcia vodojemu33 555,49 € bez DPH27. 07. 202029. 07. 2020Ko – SKI, s.r.o., SNP 1425 017 07 Pov. Bystrica
02. 06. 2020Dodatok č.1 k zmluve o predaji motorových palív.Palivové karty29. 05. 202003. 06. 2020Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 IČO: 31322832
19. 05. 2020Dodatok č.1 k zmluve o dodávke elektriny.Združená dodávka elektriny pre rok 2021. 14. 05. 202020. 05. 2020SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, IČO: 51865467
18. 05. 2020Dodatok č.21 k zmluve na poskytnutie služieb.Upratovacie služby. 15. 05. 202016. 05. 2020V.M.PLUS s.r.o. Žilina, IČO: 36370649
17. 04. 2020Zmluva o spolupráci č. 302/2020ČOV Dubnica nad Váhom - zabezpečenie odberu, nakladania, prepravy a zhodnocovania odvodneného stabilizovaného kalu z čistenia komunálnych OV.09. 04. 202018. 04. 2020Megawaste Slovakia, spol. s r.o. Pov.Bystrica, Hliny 1412
17. 04. 2020Zmluva o spolupráci č. 301/2020ČOV Streženice - zabezpečenie odberu, nakladania, prepravy a zhodnocovania odvodneného stabilizovaného kalu z čistenia komunálnych OV.09. 04. 202018. 04. 2020Megawaste Slovakia, spol. s r.o. Pov.Bystrica, Hliny 1412
17. 04. 2020Zmluva o spolupráci 277/2020ČOV Považská Bystrica - zabezpečenie odberu, nakladania, prepravy a zhodnocovania odvodneného stabilizovaného kalu z čistenia komunálnych odpadových vôd.09. 04. 202018. 04. 2020Megawaste Slovakia, spol. s r.o. Pov.Bystrica, Hliny 1412
14. 04. 2020Zmluva o diele č. 351/2020 "Považská Bystrica - Rekonštrukcia vodovodu - prívod vody z Kráľovky, rozvodné vodovodné potrubie - II. etapa - stavebné úpravy." SO 04.2 Vodovodný rad SNP Podkova 09. 04. 202015. 04. 2020Pfeiffer SK. s.r.o., Kvetinárska 6, Bratislava 821 06, IČO: 46 670 815
17. 03. 2020Servisná zmluva č. 276/2020Dodávka programového systému Labsystém - základná podpora, údržba servisnej služby a programátorské práce.16. 03. 202018. 03. 2020CROSS Zlín a.s. Zlín, Hasičská 397