Dátum zverejnenia Názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Celková hodnota bez DPH / s DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy
Právnická osoba Fyzická osoba - podnikateľ Fyzická osoba
Obchodné meno, sídlo, IČO Obchodné meno, miesto podnikania, IČO Titul, meno, priezvisko
07. 12. 2017Zmluva o výkupe č. 1866/2017MVE Pružina TG 2 - zmluva o výkupe elektriny na krytie strát na rok 201806. 12. 201708. 12. 2017SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B
07. 12. 2017Zmluva o výkupe č. 1865/2017MVE Pružina TG 1 - zmluva o výkupe elektriny na krytie strát06. 12. 201708. 12. 2017SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591
09. 11. 2017Dodatok č.1 k zmluve o dielo. Púchov, rekonštrukcianadchodky kanalizácie a vodovodu – stavebné úpravy .271 414,19 €s DPH08. 11. 201710. 11. 2017HASTRA s.r.o. Žilina, Dolné rudiny 2/3528, IČO: 31606296
09. 11. 2017Dodatok č.4 k zmluve o dieloDolný Moštenec – splašková kanalizácia – miestne rozvody .448 433,87 € s DPH08. 11. 201710. 11. 2017DK TRADE s.r.o. Považská Bystrica, Dolný Moštenec 259, IČO: 31638201
20. 10. 2017Zmluva o dielo Dubnica n/V ul. Bottova, odbočenie na VV a zaústenie do VK rodinných domov.16. 10. 201721. 10. 201730. 11. 2017TRIM s.r.o. Dubnica n/V, Obrancov mieru 346
13. 10. 2017Zmluva o dieloPHO oplotenia vodných zdrojov a vodohosp. objektov - VZ Blatnica a VZ Hodoň13. 10. 201714. 10. 2017Ko – SKI, s.r.o., SNP 1425 017 07 Pov. Bystrica
12. 10. 2017dodatok č.1 - Púchov - prekládka kanalizácie, dom dôchodcov.Prekládka kanalizície14 901,18 € bez DPH09. 10. 201713. 10. 2017EUROSTAVBY sk, s.r.o., Textilná 23, 034 01 Ružomberok
10. 10. 2017Dodatok č.3 k zmluve o dielo. Dolný Moštenec – splašková kanalizácia – miestne rozvody .444 978,72 € s DPH09. 10. 201711. 10. 2017DK TRADE s.r.o. Považská Bystrica, Dolný Moštenec 259, IČO: 31638201
03. 10. 2017Dodatok č.1 k zmluve o dielo. Považská Bystrica-rekonštrukcia vodovodu-Prívod vody z Kráľovky.29. 09. 201730. 09. 2017Pfeiffer SK s.r.o. Bratislava, Kvetinkárska 6, IČO: 46670815
03. 10. 2017Dodatok č.1 k zmluve o dieloRekonštrukcia ČOV Udiča II29. 09. 201730. 09. 2017ASIO-SK s.r.o. Bytča, ul. 1. mája 1201, IČO: 36368075