Dátum zverejnenia Názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Celková hodnota bez DPH / s DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy
Právnická osoba Fyzická osoba - podnikateľ Fyzická osoba
Obchodné meno, sídlo, IČO Obchodné meno, miesto podnikania, IČO Titul, meno, priezvisko
28. 11. 2018Zmluva o dielo č. 1658/2018ČOV Púchov - rekonštrukcia obslužných komunikácií.20. 11. 201828. 11. 201814. 12. 2018VINKstav, s.r.o. Papradno 2
26. 11. 2018Zmluva o budúcej zmluve č. 1675/2018Považská Bystrica - rekonštrukcia vodovodu - prívod vody z Kráľovky, rozvodné vodovod.siete - II. etapa22. 11. 201827. 11. 2018NDS, a.s. Bratislava, Dúbravská cesta 14
22. 11. 2018Zmluva č. 79/2019MVE Visolaje - zmluva o dodávke elektriny na krytie strát na rok 2019.19. 11. 201823. 11. 2018SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
22. 11. 2018Zmluva č. 23/2019MVE Pružina - TG1 - zmluva o dodávke elektriny na krytie strát na rok 2019.19. 11. 201823. 11. 2018SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
19. 11. 2018Zmluva o dielo č. 1638/2018Oprava dopravníka typu ŠDK 250x9500/2512. 11. 201820. 11. 2018FONTANA R, s.r.o., Brno, Příkop 4
14. 11. 2018Zmluva o dielo č. 1416/2018Udiča - rekonštrukcia kanalizácie DN 300,m DN 500 GFK Liner08. 11. 201815. 11. 2018Pfeiffer SK s.r.o. Bratislava, Kvetinárska 6
08. 11. 2018Zmluva o dielo č. 1579/2018Povrchové úpravy komunikácií po rozkopávkach na VV a VK a inv.akciach08. 11. 201809. 11. 2018VINKstav, s.r.o. Papradno 2
23. 10. 2018Dodatok č.1 k zmluve o dielo.Považská Bystrica-ČOV, rekonštrukcia VN, havarijný stav 204 374 € bez DPH18. 10. 201824. 10. 2018K&K Technology a.s., Klatovy, Koldinova 672, IČO: 64833186
02. 10. 2018Dodatok č.2 k zmluve o dielo.Horný Moštenec-splašková kanalizácia – miestne rozvody 433 325,9 € s DPH28. 09. 201803. 10. 2018DK TRADE, s.r.o. Pov.Bystrica, Dolný Moštenec 259, IČO: 316382
04. 09. 2018Zmluva o dielo č. 1129/2018Kanalizačný zberač Dohňany - Mestečko. 1 391 389,5 € bez DPH30. 08. 201805. 09. 2018Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531