Dátum zverejnenia Názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Celková hodnota bez DPH / s DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy
Právnická osoba Fyzická osoba - podnikateľ Fyzická osoba
Obchodné meno, sídlo, IČO Obchodné meno, miesto podnikania, IČO Titul, meno, priezvisko
15. 01. 2021Zmluva č. 1479/2020Softvérové produkty - odpadové hospodárstvo.13. 01. 202116. 01. 2021INISOFT s.r.o.Banská Bystrica, Kapitulská 8
08. 12. 2020Dodatok č.22 k zmluve na poskytnutie služby. Upratovacie služby. 03. 12. 202004. 12. 2020V.M.PLUS s.r.o. Žilina, F.Mráza 10, IČO: 36370649
07. 12. 2020Dodatok č.1 k zmluve o nájme.Zmena výšky nájomného. 07. 12. 202008. 12. 2020Drahomíra Janičíková, Považská Bystrica, Nová 133/8
07. 12. 2020Dodatok č.1 k zmluve o nájme.Zmena výšky nájomného. 07. 12. 202008. 12. 2020Jaroslav Martán, Považská Bystrica, Nová 133/4
07. 12. 2020Dodatok č.1 k zmluve o nájme. Zmena výšky nájomného07. 12. 202008. 12. 2020Ferdinand Harušinec, Považská Bystrica, Nová 133/3
07. 12. 2020Dodatok č.1 k zmluve o nájme.Zmena výšky nájomného. 07. 12. 202008. 12. 2020Jozef Urban, Považská Bystrica, Nová 133/10
07. 12. 2020Dodatok č.1 k zmluve o nájme.Zmena výšky nájomného. 07. 12. 202008. 12. 2020Ivan Ištok, Považská Bystrica, Nová 133/2
07. 12. 2020Dodatok č.1 k zmluve o nájme.Zmena výšky nájomného. 07. 12. 202008. 12. 2020Martin Benko, Považská Bystrica, Nová 133/9
30. 11. 2020Dodatok č.1 k zmluve o dielo. Kanalizačný zberač Dohňany – Mestečko 1.411.297,97 bez DPH27. 11. 202001. 12. 2020Dušan Ondrišík, stavebná firma, Lazy p/M 531, IČO: 10880500
11. 11. 2020Dodatok č.2 k zmluve o dieloHorný.a D.Moštenec – splašková kanalizácia – miestne rozvody 304 870,26 bez DPH10. 11. 202012. 11. 2020DK TRADE,, s.r.o. Pov.Bystrica, D.Moštenec 259 IČO: 31638201