Dátum zverejnenia Názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Celková hodnota bez DPH / s DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy
Právnická osoba Fyzická osoba - podnikateľ Fyzická osoba
Obchodné meno, sídlo, IČO Obchodné meno, miesto podnikania, IČO Titul, meno, priezvisko
07. 08. 2018Dodatok č.1 k zmluve o dielo.Prečín-splašková kanalizácia, úsek K6. 101 135,11 € bez DPH30. 07. 201808. 08. 2018EUROSTAVBY SK, s.r.o. Ružomberok, Textilná 23, IČO: 36722073
05. 06. 2018Dodatok č.17 k zmluve na poskytnutie služiebUpratovacie služby. 04. 06. 201806. 06. 2018V.M.PLUS s.r.o. Žilina, F.Mráza č.10 IČO: 36370649
15. 05. 2018Zmluva o dielo č. 498/2018Prečín - splašková kanalizácia, úsek K6 pri ZŠ.15. 05. 201815. 05. 201815. 10. 2018EUROSTAVBY SK s.r.o. Ružomberok, Textilná 23
27. 04. 2018Dodatok č.3 k licenčnej zmluve.Dodanie inštalačných súborov . 25. 04. 201828. 04. 2018SOFTIP a.s. Bratislava, Galvaniho 7/D, IČO: 36785512
17. 04. 2018Zmluva o dielo č. 392/2018Považská Bystrica ČOV, rekonštrukcia VN, havarijný stav.198 875 € bez DPH06. 04. 201818. 04. 201815. 09. 2018K&K TECHNOLOGY a.s. Klatovy, Koldinova 672
12. 04. 2018Zmluva o dielo č. 318/2018Servis prístrojov WTW na ČOV Dubnica nad Váhom.6 669,87 € bez DPH09. 04. 201813. 04. 2018WTW meracia a analytická technika, spol. s r.o. Banská Bystrica, ČSA 25
06. 04. 2018Dodatok č.21 k zmluve o dodávke elektrinyDodávka elektriny . 05. 04. 201807. 04. 2018SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B IČO: 33403008
05. 04. 2018Zmluva o dielo č. 376/2018Horný Moštenec - splašková kanalizácia - miestne rozvody.192.683,26 € s DPH03. 04. 201806. 04. 201831. 10. 2018DK TRADE s.r.o. Považská Bystrica, Dolný Moštenec 259
04. 04. 2018Nájomná zmluva č. 326/2018ČS Udiča - prenájom reklamnej plochy v k.ú. Udiča. 100 € bez DPH03. 04. 201805. 04. 2018Šupolík s.r.o. Považská Bystrica, Praznov 51
29. 03. 2018Zmluva o dieloVDJ Mojtín - rekonštrukcia35 931,6 € s DPH29. 03. 201803. 04. 2018Ko – SKI, s.r.o., SNP 1425 017 07 Pov. Bystrica