Dátum zverejnenia Názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Celková hodnota bez DPH / s DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy
Právnická osoba Fyzická osoba - podnikateľ Fyzická osoba
Obchodné meno, sídlo, IČO Obchodné meno, miesto podnikania, IČO Titul, meno, priezvisko
15. 02. 2019Dodatok č.18 k zmluve na poskytnutie služby.Upratovacie služby.. 14. 02. 201915. 02. 2019V.M.PLUS, s.r.o. Žilina, F.Mráza č.10 ,IČO: 36370649
08. 02. 2019Zmluva o dielo č. 124/2019Oprava vodomerov, úradné overenie vodomerov, úradné preskúšanie meradiel.06. 02. 201911. 02. 2019Milan Slezák - HYDROUS, Stará Turá, Družstevná 477
07. 02. 2019Dodávka el. energie 79-2019MVE Visolaje - dodávka elektrickej energie - zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. 04. 02. 201908. 02. 2019Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8
07. 02. 2019Dodávka el. energie 23-2019MVE Pružina TG 1 - dodávka elektrickej energie - zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. 04. 02. 201908. 02. 2019Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8
07. 02. 2019Dodávka el. energie 155/2019MVE Pružina TG 2 - dodávka elektrickej energie - zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. 04. 02. 201908. 02. 2019Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8
02. 02. 2019Dodatok č.8 k servisnej zmluve .Zmena ceny podpory. 29. 01. 201903. 02. 2019USYS Slovakia, s.r.o. Banská Bystrica, Partizánska cesta 73, IČO: 44908806
02. 02. 2019Dodatok č.6 k licenčnej zmluve.Rozšírenie licencie29. 01. 201903. 02. 2019USY Slovakia s.r.o. B.Bystrica, Partizánska cesta 73 ,IČO: 344908806
24. 01. 2019Dodatok č.1 k zmluve o dielo.Servis prístrojov WTW, ČOV Dubnica n/V24. 01. 201925. 01. 2019WTW meracia a analytická technika, spol. s r.o. Banská Bystrica, ČSA 25,IČO: 36035904
02. 01. 2019Zmluva o služby č. 1/2019Poskytovanie služieb spojených s implementáciou tech. a org. zmien do informačných systémov VGIS28. 12. 201803. 01. 2019CORA GEO, s.r.o.Martin, A.Kmeťa 5397/23
21. 12. 2018Zásobovanie vodou a odkanalizovanie okresu Púchov, I. Etapa - odkanalizovanie obcí Mestečko a ZárečieZmluva o dielo22. 12. 2018AQUA PROCON s.r.o., Palackého trída 12, 612 00 Brno