Dátum zverejnenia Názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Celková hodnota bez DPH / s DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy
Právnická osoba Fyzická osoba - podnikateľ Fyzická osoba
Obchodné meno, sídlo, IČO Obchodné meno, miesto podnikania, IČO Titul, meno, priezvisko
12. 04. 2019Dodávka el. energie 36672076/1/20Združená dodávka elektriny - Na obdobie od roku 2020. - Prílohy č.1 - zoznam OM, Príloha č. - Technická špecifikácia OM, Príloha č.3 - VOP SS a.s. pre segment B2B zákazníkov , Príloha č.4 - splnomocnenci pre komunikáciu. Prílohač.5 - Cenová ponuka.03. 04. 201913. 04. 2019Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B
18. 03. 2019Kúpna zmluva č. 05/2019Kúpa nákladného automobilu MAN TGM 18.290 BB 4x4 s cisternovou nadstavbou.156.996 € bez DPH08. 03. 201919. 03. 2019KOBIT-SK, s.r.o. D.Kubín, M.R.Štefánika 2970/48
15. 03. 2019Zmluva o dielo + licenčná zmluva č. 282/2019Bezpečnostno-technický systém.12. 03. 201916. 03. 2019BE-SOFT, a.s.Košice, Krakovská 23
08. 03. 2019Zmluva o dielo Považská Bystrica - Dolný Milochov, rekonštrukcia vodojemu30 757,81 € bez DPH08. 03. 201918. 03. 2019Ko – SKI, s.r.o., SNP 1425 017 07 Pov. Bystrica
01. 03. 2019Kúpna zmluva č. 19/2019Nákup drveného kameniva - kameňolom Baranová01. 03. 201904. 03. 2019KSR - Kameňolomy sR, s.r.o. Neresnícka cesta 3 Zvolen, IČO: 31559123
15. 02. 2019Dodatok č.18 k zmluve na poskytnutie služby.Upratovacie služby.. 14. 02. 201915. 02. 2019V.M.PLUS, s.r.o. Žilina, F.Mráza č.10 ,IČO: 36370649
08. 02. 2019Zmluva o dielo č. 124/2019Oprava vodomerov, úradné overenie vodomerov, úradné preskúšanie meradiel.06. 02. 201911. 02. 2019Milan Slezák - HYDROUS, Stará Turá, Družstevná 477
07. 02. 2019Dodávka el. energie 79-2019MVE Visolaje - dodávka elektrickej energie - zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. 04. 02. 201908. 02. 2019Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8
07. 02. 2019Dodávka el. energie 23-2019MVE Pružina TG 1 - dodávka elektrickej energie - zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. 04. 02. 201908. 02. 2019Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8
07. 02. 2019Dodávka el. energie 155/2019MVE Pružina TG 2 - dodávka elektrickej energie - zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. 04. 02. 201908. 02. 2019Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8