Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
18. 07. 201262012046011. 06. 2012Vodomery3 378,56 € s DPH6/11/SK/2Sensus Slovensko, a.s.Námestie Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá35817887
18. 07. 201262012045911. 06. 2012vodomery1 243,80 € s DPH6/11/SK/2Sensus Slovensko, a.s.Námestie Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá35817887
18. 07. 201282012065109. 07. 2012internet96 € s DPH4611PP2011 dodatok č. 1DCNET, s.r.o.Továrenská 1402/4, 018 41 Dubnica nad Váhom36311472
16. 07. 201282012062503. 07. 2012Podpora PVOD Win1 132,39 € s DPH201102 - dodatokUSYS Slovakia, s.r.o.Dolná Ždaňa44908806
16. 07. 2012820120642004. 07. 2012Nájom fliaš89316 € s DPHKZMesser Tatragas, s.r.o.Chalukova 9, 019 44 Bratislava 1685852
16. 07. 201282012063904. 07. 2012Upratovacie práce RZ262,69 € s DPHZmluvaSEDO Pavlíková HelenaPovažské Podhradie 308/2, 017 04 Považská Bystrica37282743
16. 07. 201282012061428. 06. 2012Odsírenie bioplynu20 300 € s DPHKS-017-12K&K TECHNOLOGY a.s.Zlatnícka 33, 339 01 Klatovy 1, ČR36311482
13. 07. 201282012064304. 07. 2012Dodávka plynu6 908 € s DPH972/2009 – dodatok č. 2Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynská nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
13. 07. 201262012055004. 07. 2012Kamenivo161,04 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
13. 07. 201262012055104. 07. 2012Kamenivo42,90 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123