Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
10. 10. 201362013097703. 10. 2013kamenivo49,94 € s DPHMar-13KSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
08. 10. 201362013093026. 09. 2013Kyslík, acetylén167,42 € S DPHKZMesser Tatragas s.r.o.Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1685852
08. 10. 201362013096207. 10. 2013ferroline73,90 € s DPHKZMesser Tatragas s.r.o.Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1685852
04. 10. 201362013082230. 08. 2013vodomery14 772 € s DPH6/11/SK/2Sensus Slovensko, a.s.Námestie Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá35817887
04. 10. 20135201311324. 09. 2013Akcia okres Ilava - nájom8 133,79 € s DPHzmluvaPD KvašovecKvašovec 1695, 018 41, Dubnica nad Váhom200069
04. 10. 201362013093326. 09. 2013kamenivo684,42 € s DPHMar-13KSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
04. 10. 201362013080027. 08. 2013vodomer492,95 € s DPH6/11/SK/2Sensus Slovensko, a.s.Námestie Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá35817887
04. 10. 201362013093426. 09. 2013Kamenivo46,57 € s DPHMar-13KSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
29. 09. 2013212013039331. 07. 2013Prenájom garáže89,63€ s DPH163/2003Bielik KamilAdamyho 916/30, 018 61 Beluša
29. 09. 2013212013039431. 07. 2013Dodávka el.energie-krytie strát21,60 € s DPH2000018195Stredosl.energetika-Distribúcia, a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151