Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
08. 06. 2022 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 752/2022 ZoZVB_c752_2022.pdf (204 kB)
02. 06. 2022 Zmluva o zriadení vecného bremena č 768/2022 DOC090622-09062022083823.pdf (3 MB)
31. 05. 2022 Kúpna zmluva č. 736/2022 KZ_736_2022.pdf (129 kB)
25. 05. 2022 Dodatok č. 17 k inominantnej zmluve o prečerpávaní priesakových vôd na prečerpávacej stanici v Považskej Bystrici č. 468/2022-RK dodatok_c17_kIZoPPVnCSVPB_468_2022-RK.pdf (2 MB)
19. 05. 2022 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 667/2022 ZoZVB_c667_2022.pdf (154 kB)
12. 05. 2022 Zmluva o podružnom odbere elektrickej energie č. 535/2022 05478_2022_1-3-1.pdf (180 kB)
05. 05. 2022 Činnosť stavebného dozoru pre projekt Pruské – kanalizácia a ČOV, Dodatok č. 1 Dodatok-č.-1-k-zmluve-o-poskytovaní-služieb.pdf (801 kB)
05. 05. 2022 Kúpna zmluva č. 606/2022 KZ-606_2022.pdf (1 MB)
03. 05. 2022 Mandátna zmluva č. 1/MZ/2022 kopia.pdf (314 kB)
01. 05. 2022 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 PR_2022_M024_KZ-2022_Dod_1.pdf (280 kB)