Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
26. 11. 2020 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1369/2020 ZoVB-č.1369-2020.pdf (219 kB)
25. 11. 2020 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve na zabezpečenie procesu verejného obstarávania dod_1_MZ_EUDotacie.pdf (154 kB)
29. 10. 2020 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1151/2020 ZozVBvpTO_c1151_2020.pdf (250 kB)
29. 10. 2020 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1172/2020 ZozVB_c_1172_2020.pdf (192 kB)
26. 10. 2020 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2020/0302 ZozVB_c2020_0302.pdf (216 kB)
19. 10. 2020 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 22020200121 ZoZVBvPTS_c22020200121.pdf (239 kB)
09. 10. 2020 Zmluva č. 324/2020 o postúpení investičných práv a záväzkov zmluva_c324_2020.pdf (172 kB)
07. 10. 2020 Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve dodc2_k_MZ.pdf (69 kB)
01. 10. 2020 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 22020200122 ZozVBvpTO.docx (37 kB)
03. 08. 2020 Zmluva o dielo č. 817/2020 “Nová Dubnica, ul. Jilemnického – rekonštrukcia verejného vodovodu” ZoD_c817_2020.pdf (5 MB)