Dátum zverejnenia Názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Celková hodnota bez DPH / s DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy
Právnická osoba Fyzická osoba - podnikateľ Fyzická osoba
Obchodné meno, sídlo, IČO Obchodné meno, miesto podnikania, IČO Titul, meno, priezvisko
14. 04. 2020Zmluva o diele č. 351/2020 "Považská Bystrica - Rekonštrukcia vodovodu - prívod vody z Kráľovky, rozvodné vodovodné potrubie - II. etapa - stavebné úpravy." SO 04.2 Vodovodný rad SNP Podkova 09. 04. 202015. 04. 2020Pfeiffer SK. s.r.o., Kvetinárska 6, Bratislava 821 06, IČO: 46 670 815
17. 03. 2020Servisná zmluva č. 276/2020Dodávka programového systému Labsystém - základná podpora, údržba servisnej služby a programátorské práce.16. 03. 202018. 03. 2020CROSS Zlín a.s. Zlín, Hasičská 397
10. 03. 2020Dodatok č.1 zmluve o dielo.L.Rovne-D.Breznca, kanalizácia ČOV II. etapa, vodovod, časť ČOV L.Rovne 10. 03. 202011. 03. 2020AB-Elektro-stav,s.r.o. Prečín 293, IČO: 52130746
09. 03. 2020Dodatok č.1 zmluve o dielo.Rozbor a odber vzoriek 09. 03. 202010. 03. 2020SeVaK a.s. Žilina, Bôrická cesta 1960, IČO: 36672297
05. 03. 2020Dodatok č.7 k licenčnej zmluve .Rozšírenie licencie o nové OM. 02. 03. 202006. 03. 2020USYS Slovakia, s.r.o. Banská Bystrica, Partizánska cesta 73 IČO: 44908806
05. 03. 2020Dodatok č.9 k servisnej zmluveRozšírenie programu o nové OM. 03. 03. 202006. 03. 2020USYS Slovakia, s.r.o. Banská Bystrica, Partizánska cesta 73 IČO: 44908806
24. 02. 2020Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu.Dodávka plynu - maloodber 21. 02. 202025. 02. 2020SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a IČO: 366372076
18. 02. 2020Zmluva č. 1619/2019MVE Pružina - TG2 - zmluva o doplatku.07. 02. 202019. 02. 2020OKTE, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 48
12. 02. 2020Dodatok č. 1 k zmluva o dieloHorný a Dolný Moštenec – splašková kanalizácia -miestne rozvody 387 374,94 € s DPH06. 02. 202012. 02. 2020DK TRADE,s r.o. Dolný Moštenec 259, IČO: 31638201
31. 01. 2020Mandátna zmluva č. 92/2020Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov, I. etapa, Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie OV v okrese Ilava - technická asistencia.30. 01. 202001. 02. 2020AD Consult a.s. Bratislava, Hradská 80