Dátum zverejnenia Názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Celková hodnota bez DPH / s DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy
Právnická osoba Fyzická osoba - podnikateľ Fyzická osoba
Obchodné meno, sídlo, IČO Obchodné meno, miesto podnikania, IČO Titul, meno, priezvisko
02. 03. 2022Dodatok č.9 k licenčnej zmluve.Rozšírenie licencie28. 02. 202203. 03. 2022USYS Slovakia s.r.o.Banská Bystrica, Partizánska 73, IČO: 44908806
02. 03. 2022Dodatok č.11 k servisnej zmluve.Zmena ceny podpory. 28. 02. 202203. 03. 2022USYS Slovakia s.r.o.Banská Bystrica, Partizánska 73, IČO: 44908806
23. 02. 2022Dodatok č.3 k zmluve o dielo.Odber a rozbor vzoriek.22. 02. 202224. 02. 2022SeVaK a.s. Žlina, Bôrická cesta 1960, IČO: 36672297
15. 02. 2022Dodatok č.6 k rámcovej zmluve.Cenová ponuka na rok 202214. 02. 202216. 02. 2022Sensus Slovensko a.s. Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, s.r.o. Stará Turá, IČO: 35817887
24. 01. 2022Dodatok č.4 k zmluve o dieloServis prístrojov. Zmena ceny21. 01. 202225. 01. 2022WTW meracia a analytická techn ika , s.r.o. Banská Bystrica, ČSA 25, IČO: 36035904
12. 01. 2022Dodatok č.1 k servisnej zmluve Zmena meny07. 01. 202213. 01. 2022Cross Zlín, a.s. Zlín, Hasičská 397, IČO: 60715286
04. 01. 2022Zmluva o výkupe č. 1463/2021LZE ČOV Dubnica n/V - zmluva o výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zariadenia na výrobu el. z lok. zdroja 03. 01. 202205. 01. 2022Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
04. 01. 2022Zmluva o výkupe energie č. 1550/2021Výkup elektrickej energie z MVE29. 12. 202105. 01. 2022SPP, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a
22. 12. 2021Zmluva o distribúcií elektriny č. 36672076/1/22Dodávka, distribúcia elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku. 21. 12. 202123. 12. 2021SSE, as. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B
06. 10. 2021Dodatok č.1 k zmluve o pripojení.Pripojenie lokálneho zdroja na odbernom mieste.30. 09. 202107. 10. 2021Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 IČO: 36422151