Dátum zverejnenia Názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Celková hodnota bez DPH / s DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy
Právnická osoba Fyzická osoba - podnikateľ Fyzická osoba
Obchodné meno, sídlo, IČO Obchodné meno, miesto podnikania, IČO Titul, meno, priezvisko
11. 03. 2021Zmluva o dielo č. 205/2021Nová Dubnica, ul. SNP - rekonštrukcia VV.10. 03. 202112. 03. 2021Pfeiffer SK s.r.o.Bratislava, Kvetinárska 6
23. 02. 2021Zmluva o dielo č. 134/2021Povrchové úpravy komunikácií po rozkopávkach na verejných vodovodoch a kanalizáciach a investičných akciách17. 02. 202124. 02. 2021VINKstav, s.r.o. Jasenica 137
11. 02. 2021Dodatok č.2 k zmluve o dielo.Rozbor vzoriek11. 02. 202112. 02. 2021SEVAK a.s. Žilina, Bôrická cesta 1960, IČO: 36672297
11. 02. 2021Dodatok č.8 k licenčnej zmluve .Rošírenie licencie. 08. 02. 202112. 02. 2021USYS Slovakia, s.r.o. B.Bystrica, Partizánska cesta 73 IČO: 44908806
11. 02. 2021Dodatok č.10 k servisnej zmluve . Zmena ceny podpory 08. 02. 202112. 02. 2021USYS Slovakia, s.r.o. B.Bystrica, Partizánska cesta 73 IČO: 44908806
04. 02. 2021Dodatok č.5 k rámcovej zmluve .Nákup vodomerov04. 02. 202105. 02. 2021Sensus Slovensko a.s. Stará Turá, Nám. Dr. Allberta Schweitzera. a.s. Stará Turá, IČO: 36672076
22. 01. 2021Dodatok č.8 k zmluve o dielo.Servis prístrojov 22. 01. 202123. 01. 2021WTW meracia a analytická technika,spol. s r.o. Banská Bystrica, ČSA 25, IČO: 36035904
15. 01. 2021Zmluva č. 1479/2020Softvérové produkty - odpadové hospodárstvo.13. 01. 202116. 01. 2021INISOFT s.r.o.Banská Bystrica, Kapitulská 8
08. 12. 2020Dodatok č.22 k zmluve na poskytnutie služby. Upratovacie služby. 03. 12. 202004. 12. 2020V.M.PLUS s.r.o. Žilina, F.Mráza 10, IČO: 36370649
07. 12. 2020Dodatok č.1 k zmluve o nájme.Zmena výšky nájomného. 07. 12. 202008. 12. 2020Drahomíra Janičíková, Považská Bystrica, Nová 133/8