Dátum zverejnenia Názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Celková hodnota bez DPH / s DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy
Právnická osoba Fyzická osoba - podnikateľ Fyzická osoba
Obchodné meno, sídlo, IČO Obchodné meno, miesto podnikania, IČO Titul, meno, priezvisko
03. 05. 2021Dodatok č.23 k zmluve na poskytnutie služieb.Upratovacie služby. 28. 04. 202105. 05. 2021V.M.PLUS s.r.o. Žilina, F.Mráza č.10 IČO: 36370649
13. 04. 2021Dodatok č.11 k zmluve o dodávke plynu.Dodávka plynu08. 04. 202114. 04. 2021SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a, IČO: 35815256
13. 04. 2021Zmluva o dielo č. 369/2021Preklasifikácia vodárenských zdrojov v povodí pravostranných prítokov Váhu - oblasť č.2 : VZ Záriečie: prameň Klecenec, VZ Mestečko: prameň Bukoviny, VZ Mostište: prameň č.1 a 2, VZ L.Rovne, studňa Háj, VZ Skalka, vrt HGP-1, VZ Skalka, studňa Skalka13. 04. 202114. 04. 2021PROGEO spol. s r.o. Žilina, Predmestská 75
12. 04. 2021Servisná zmluva č. 282/2021Poskytovanie pozáručného servisu obálkovacieho stroja DS 64i č.INT202100419. 03. 202113. 04. 2021EVROFIN Int. spol. s r.o. Bratislava
07. 04. 2021Servisná zmluva č. 240/2021Pravidelná servisná činnosť dúchadiel.01. 04. 202108. 04. 2021AERZEN Slovakia, s.r.o., Malacky, Pezinská 18
06. 04. 2021Zmluva o dielo č. 264/2021Považská Bystrica, Považská Teplá - splašková kanalizácia, SO 01.2 ČS splaškových vôd-strojnotechnologická časť.62 300 € bez DPH31. 03. 202107. 04. 2021EuroArmatúry s.r.o., Partizánske 4, Víťazná 394/44
01. 04. 2021Zmluva o odpadoch č. 227/2021Vývoz veľkokapacitných kontajnerov -zneškodňovanie odpadov skládkovaním - ukladanie povolených druhov odpadov na Skládku odpadov Skládka odpadov Podstránie - Lednické Rovne 01. 04. 202102. 04. 2021MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o. Pov.Bystrica, Hliny 1412
29. 03. 2021Zmluva o dielo č. 233/2021Oprava VDM.25. 03. 202130. 03. 2021Milan Slezák- HYDROUS, Stará Turá, Družstevná 477
26. 03. 2021Zmluva o bežnom účte č. 217/2021Pruské kanalizácia a ČOV - založenie bežného účtu na dotácie.22. 03. 202127. 03. 2021VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratislava
26. 03. 2021Zmluva o bežnom účte č. 216/2021Založenie bežného investičného účtu. 22. 03. 202127. 03. 2021VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratislava