Dátum zverejnenia Názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Celková hodnota bez DPH / s DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy
Právnická osoba Fyzická osoba - podnikateľ Fyzická osoba
Obchodné meno, sídlo, IČO Obchodné meno, miesto podnikania, IČO Titul, meno, priezvisko
07. 07. 2022Dodatok č .1 k zmluve o dielo č. 537/2022 Pov. Bystrica, Pov. Teplá – splašková kanalizáciaDoplnenie predmetu diela, pretlak popod potok 11 655 € bez DPH07. 07. 2022DK TRADE, s.r.o. Dolný Moštenec 259 IČO: 31638201
01. 05. 2022Dodatok č .1 k zmluve o poskytovaní služieb č. RTA01051901Zmena ceny29. 04. 202202. 05. 2022GX Solutions, a.s. Galvaniho 12, 821 04 Bratislava IČO: 45232270
27. 04. 2022Zmluva o dielo č. 537/2022Považská Bystrica, Považská Teplá - splašková kanalizácia28. 04. 2022DK TRADE s.r.o. D.MOštenec 259
28. 03. 2022Zmluva č. 329/2022Likvidácia výkopovej zeminy k.č. 17050617. 03. 202229. 03. 2022Ajlo, združenie, New Green Company, družstvo, Žilina, Horný Val 8/17, ERPOS, spol. s r.o. Žilina, Vendelína Javorku 1609/29
24. 03. 2022Dodatok č .1 k zmluve o nájme motorového vozidla.Predĺženie nájmu MV do 04/202421. 03. 202225. 03. 2022UniCredit Fleet Management, s.r.o. Bratislava, Šancová 1/A, IČO: 35820381
24. 03. 2022Zmluva o pripojení č. 202201-ZoPZO-354118. 03. 202225. 03. 2022Stredoslovenská distribučná, a.s. (IČO:36442151), Žilina, Pri Rajčianke 2927/8
24. 03. 2022Zmluva o pripojení č. 202201-ZoPZO-286118. 03. 202225. 03. 2022Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
24. 03. 2022Zmluva o pripojení č. 202201-ZoPZO-3543zmluva o pripojení zriadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete ( ČSOV M3 Ladce)18. 03. 202225. 03. 2022Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
10. 03. 2022Zmluva o dielo č. 281/2022Ilava - rekonštrukcia VV a VK ul. Štefánkova a Hviezdoslavova.420 914,48 € bez DPH09. 03. 202211. 03. 202231. 08. 2023
07. 03. 2022Dodatok č .12 k zmluve na dodávku plynu.Dodávka plynu.03. 03. 202208. 03. 2022SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a, IČO: 35815256