Naša spoločnosť dodáva kvalitnú pitnú vodu a zabezpečuje odvádzanie a čistenie odpadových vôd zákazníkom v regióne stredného Považia v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Zaručujeme plynulé a spoľahlivé dodávky pitnej vody v neobmedzenom množstve a čistenie odpadových vôd na vysokej technologickej úrovni bez negatívneho dopadu na životné prostredie.

Okrem toho ponúkame celý rad ďalších služieb. Naším prioritným cieľom je stále dodržiavanie vysokých štandardov kvality dodávaných tovarov a služieb pri prevádzkovaní verejných vodovodov a kanalizácií.

Aktuality

  • VÝVOZ ŽÚMP

    fekalfekalfekal3

    Považská vodárenská spoločnosť, a.s., oznamuje svojim zákfekalazníkom, že vlastní dve nové špeciálne vozidlá MAN Feka  8 m3  na vývoz odpadových splaškových vôd z domácich žúmp. Uvedené vozidlá budú prevádzať služby pre obyvateľov a firmy v pôsobnosti spoločnosti v okresoch Považská Bystrica, PúchovIlava.
    Info o vývoze žúmp

  • Informácie o cene vodného a stočného pre rok 2014  až rok 2016 nájdete na stránkach PVS, a.s. resp. v rozhodnutí URSO č. 0069/2014/V (pdf).

  • Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov

  • Považská vodárenská spoločnosť – ekologické projekty