Naša spoločnosť dodáva kvalitnú pitnú vodu a zabezpečuje odvádzanie a čistenie odpadových vôd zákazníkom v regióne stredného Považia v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Zaručujeme plynulé a spoľahlivé dodávky pitnej vody v neobmedzenom množstve a čistenie odpadových vôd na vysokej technologickej úrovni bez negatívneho dopadu na životné prostredie.

Okrem toho ponúkame celý rad ďalších služieb. Naším prioritným cieľom je stále dodržiavanie vysokých štandardov kvality dodávaných tovarov a služieb pri prevádzkovaní verejných vodovodov a kanalizácií.

Aktuality

 • Informácie o cene vodného a stočného pre rok 2017 nájdete na stránkach PVS, a.s. resp. v rozhodnutí URSO č. 0085/2017/V  (pdf).
  maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom:

  Tarifná   skupina Maximálna fixná zložka ceny v € / rok Maximálna variabilná zložka ceny  v €  / m3
  T1 10 0,8893
  T2 49
  T3 146
  T4 244
  T5 390

   

  maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:

  Tarifná   skupina Maximálna fixná zložka ceny v € / rok Maximálna variabilná zložka ceny  v €  / m3
  T1 11 1,0122
  T2 54
  T3 161
  T4 268
  T5 428

   

 • VÝVOZ ŽÚMP

  fekalfekalfekal3

  Považská vodárenská spoločnosť, a.s., oznamuje svojim zákfekalazníkom, že vlastní dve nové špeciálne vozidlá MAN Feka  8 m3  na vývoz odpadových splaškových vôd z domácich žúmp. Uvedené vozidlá budú prevádzať služby pre obyvateľov a firmy v pôsobnosti spoločnosti v okresoch Považská Bystrica, PúchovIlava.
  Info o vývoze žúmp

 • Informácie o cene vodného a stočného pre rok 2014  až rok 2016 nájdete na stránkach PVS, a.s. resp. v rozhodnutí URSO č. 0069/2014/V (pdf).

 • Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov

 • Považská vodárenská spoločnosť – ekologické projekty