Aktuálna cena vodného a stočného

  Aktuálna cena vodného a stočného O Z N A M U J E M E Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z.z.

Vážení zákazníci, Pokladňa pre platby v hotovosti v sídle spoločnosti je zrušená. Platby žiadame realizovať len bezhotovostným prevodom. Číslo účtu: platba za vodné a stočné: SK82 0200 0000 3500 0210 4372 ostatné platby: SK21 0200 0000 0000 0210 4372 Kontakty: Tel. číslo: 042/ 4307 311 – informátor podatelna@povs.sk http://www.povs.sk/kontakty/otazka/