Vážení zákazníci,

Pokladňa pre platby v hotovosti v sídle spoločnosti je zrušená. Platby žiadame realizovať len bezhotovostným prevodom.

Číslo účtu:

  • platba za vodné a stočné: SK82 0200 0000 3500 0210 4372
  • ostatné platby: SK21 0200 0000 0000 0210 4372


Pri osobnej návšteve

  • pri vstupe do budovy použite dezinfekciu rúk,
  • dodržiavajte pokyny zamestnanca spoločnosti ohľadom bezpečnosti Vás klientov, aj zamestnancov spoločnosti,
  • dodržiavajte odstup medzi sebou minimálne 2 m,
  • nepodávajte si ruky.

Ak máte zvýšenú telesnú teplotu alebo príznaky respiračného ochorenia, vybavujte svoju požiadavku elektronicky alebo písomne, NIE OSOBNE.

Kontakty:

Vytlačiť