Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
15. 04. 2019 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 396/2019 ZoVB_c396-2019.pdf (221 kB)
15. 04. 2019 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 417/2019 ZoVB_c417-2019.pdf (217 kB)
15. 04. 2019 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 416/2019 ZoVB_c416-2019.pdf (219 kB)
15. 04. 2019 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 415/2019 ZoVB_c415-2019.pdf (218 kB)
15. 04. 2019 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 414/2019 ZoVB_c414-2019.pdf (219 kB)
15. 04. 2019 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 413/2019 ZoVB_c413-2019.pdf (219 kB)
15. 04. 2019 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 412/2019 ZoVB_c412-2019.pdf (218 kB)
15. 04. 2019 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 411/2019 ZoVB_c411-2019.pdf (218 kB)
15. 04. 2019 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 410/2019 ZoVB_c410-2019.pdf (221 kB)
15. 04. 2019 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 409/2019 ZoVB_c409-2019.pdf (218 kB)