Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
20. 01. 2021 Kúpna zmluva KZ_naradie_VK-3-20.pdf (200 kB)
15. 12. 2020 Zmluva č. 850560001-4-2020-ZVB o zriadení vecného bremena Zmluva_c850560001-4-2020-ZVB_oZVB.pdf (425 kB)
08. 12. 2020 Zmluva o dodaní softwaru a licenčná zmluva č. 1/2020 zmuva-o-dodani-softwaru-a-lic-1_2020.pdf (719 kB)
07. 12. 2020 Dodatok č.1 k zmluve o nájme. -
02. 12. 2020 Zmluva o zriadení vecného bremena č. BP15 – 2020 / MD ZoZVB_cbp15_2020_MD.pdf (201 kB)
30. 11. 2020 Nájomná zmluva č. 1315/2020 NZ_c1315_020.pdf (237 kB)
30. 11. 2020 Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2020 PR_2020_M043_KZ-2020_Dodatok_2.pdf (200 kB)
26. 11. 2020 Zmluva č. 2/2020 o odovzdaní a prevzatí hmotného majetku ZoP_c2_2020.pdf (156 kB)
26. 11. 2020 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1369/2020 ZoVB-č.1369-2020.pdf (219 kB)
25. 11. 2020 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve na zabezpečenie procesu verejného obstarávania dod_1_MZ_EUDotacie.pdf (154 kB)