Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
28. 11. 2022 Kúpna zmluva č. 1516/2022 KZ-1516_2022.pdf (210 kB)
27. 10. 2022 Zmluva o zriadení vecného bremena – číslo 16/2022/SŽG 16-2022-SŽG.pdf (122 kB)
21. 10. 2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo T 02/2022 DOC281022-28102022063100.pdf (900 kB)
11. 10. 2022 Kúpna zmluva – Vozidlo Tatra 815 cisterna KZ-Vozidlo-Tatra-815-cisterna-VK-5-22_UP.pdf (203 kB)
30. 09. 2022 Zmluva o spolupráci v oblasti nakladania s odpadom č. 1306/2022 zmluva_Megawaste_OSK.pdf (6 MB)
27. 09. 2022 Nájomná zmluva č. 357/2022/RSM NZ_c357_2022_rsm.pdf (121 kB)
16. 09. 2022 Kúpna zmluva KZ-vozidloTatra.pdf (205 kB)
12. 09. 2022 Dohoda o preložke plynárenského zariadenia DOC160922-16092022080529.pdf (180 kB)
12. 09. 2022 Kúpna zmluva – Vozidlo Tatra 815 cisterna KZ-Vozidlo-Tatra-815-cisterna.pdf (203 kB)
01. 09. 2022 Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 PR_2022_M048_KZ-2022_Dod_3.pdf (212 kB)