Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
20. 03. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 215/2018 ZozVB_215_2018.pdf (239 kB)
12. 03. 2018 Zmluva č. 218/2018 + Príloha č.1 zmluva_c2018_2018priloha_c1.pdf (163 kB)
07. 03. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 287/2018 ZOVB_c_287_2018.pdf (275 kB)
22. 02. 2018 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 04/2016/PB dodatokc1_kMZ-c04_2016_pb.pdf (172 kB)
22. 02. 2018 Dodatok č.5 k Mandátnej zmluve č. 36/2010/PB zo dňa 04.11. 2010 dodatok_c5_k_MZ_c36_2010_pb.pdf (95 kB)
21. 02. 2018 Zmluva o poskytnutí právnych služieb. zmluvaopravnychsluzback2018.pdf (158 kB)
20. 02. 2018 Zmluva č. 1/PB/2018 – Prvá Korózna ZMLUVAPrvaKoroznaSKO2018neurcito.pdf (1 MB)
14. 02. 2018 Zmluva č. 187/2018 o postúpení investičných práv zmluva_č_187_2018.pdf (144 kB)
13. 02. 2018 Zmluva č. 179/2018 o postúpení investičných práv a záväzkov zmluva_č_179_2018.pdf (199 kB)
30. 01. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena – mesto Ilava Mesto-Ilava-1100.pdf (199 kB)