Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
02. 07. 2019 Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 3/MZ/2014 – Zásobovanie vodou a odkanalizovanie okresu Púchov I. etapa dod_c2_k_MZ_c3_MZ_2014.pdf (65 kB)
01. 07. 2019 Zmluva č. 4/2019 o odovzdaní a prevzatí hmotného majetku. ZoP_HIM_c4_2019.pdf (166 kB)
01. 07. 2019 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 734/2009 ZoVB_c734-2019.pdf (219 kB)
28. 06. 2019 Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve na rok 2019 PR_2019_M035_KZ_2019_Dodatok_1.pdf (231 kB)
26. 06. 2019 Dodatok č. 1 k Zmluva o zriadení vecného bremena č. 332/2019 Dod_c_1kZoVB_c.332_2019.pdf (182 kB)
25. 06. 2019 Zmluva o dielo č. 788/2019 -
13. 06. 2019 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 529/2019 ZoVB_c529-2019.pdf (220 kB)
13. 06. 2019 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 672/2019 ZoVB_c672-2019.pdf (219 kB)
13. 06. 2019 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 671/2019 ZoVB_c671-2019.pdf (219 kB)
13. 06. 2019 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 670/2019 ZoVB_c670-2019.pdf (219 kB)