Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
13. 02. 2019 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 156/2019 ZozVB_č_156_2019.pdf (194 kB)
06. 02. 2019 Zmluva o operatívnom leasingu č. 1642 zmluvaoOL_c1642.pdf (205 kB)
31. 01. 2019 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 39/2019 ZozVB_c39_2019.pdf (66 kB)
23. 01. 2019 DOHODA – 52/2019 o vyplatení finančnej náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva užívaním pozemku bez zmluvného vzťahu Dohoda_c52-2019.pdf (106 kB)
23. 01. 2019 DOHODA – 53/2019 o vyplatení finančnej náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva užívaním pozemku bez zmluvného vzťahu Dohoda_c53-2019.pdf (104 kB)
23. 01. 2019 Zmluva o zriadené vecného bremena č. 51/2019 KZ_c51-2019.pdf (112 kB)
23. 01. 2019 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 50/2019 KZ_c50-2019.pdf (119 kB)
23. 01. 2019 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 49/2019 KZ_c49-2019.pdf (120 kB)
23. 01. 2019 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 48/2019 ZoVB_c48-2019.pdf (119 kB)
23. 01. 2019 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 47/2019 ZoVB_c47-2019.pdf (118 kB)