Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
17. 10. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1372/2018 ZoVB_c1372-2018.pdf (277 kB)
24. 09. 2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2018 Zonnb_c14_2018.pdf (257 kB)
20. 09. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1243/2018 ZozVB_c1243-2018.pdf (278 kB)
20. 09. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1242/2018 ZozVB_c1242-2018.pdf (277 kB)
20. 09. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1241/2018 ZozVB_c1241-2018.pdf (278 kB)
20. 09. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1240/2018 ZozVB_c1240-2018.pdf (277 kB)
20. 09. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1239/2018 ZozVB_c1239-2018.pdf (277 kB)
20. 09. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1238/2018 ZozVB_c1238-2018.pdf (279 kB)
19. 09. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 738/2016 ZozVB_c738_2016.pdf (200 kB)
19. 09. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 3245/2016 ZozVB_c3245_2016.pdf (201 kB)