Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
19. 10. 2020 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 22020200121 ZoZVBvPTS_c22020200121.pdf (239 kB)
09. 10. 2020 Zmluva č. 324/2020 o postúpení investičných práv a záväzkov zmluva_c324_2020.pdf (172 kB)
07. 10. 2020 Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve dodc2_k_MZ.pdf (69 kB)
01. 10. 2020 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 22020200122 ZozVBvpTO.docx (37 kB)
03. 08. 2020 Zmluva o dielo č. 817/2020 “Nová Dubnica, ul. Jilemnického – rekonštrukcia verejného vodovodu” ZoD_c817_2020.pdf (5 MB)
03. 08. 2020 Zmluva o dielo č. 824/2020 ZoD_c824_2020.pdf (7 MB)
30. 07. 2020 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 734/2020 ZoVBc734-2020.pdf (307 kB)
27. 07. 2020 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 780/2020 ZozVB_c_780_2020.pdf (216 kB)
10. 07. 2020 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 529/2020 ZozVB_c_529_2020.pdf (555 kB)
30. 06. 2020 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2020 PR_2020_M019_KZ-2020_Dodatok_1.pdf (265 kB)