Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
09. 01. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1697/2017 – Mesto Ilava Mesto-Ilava-2120.pdf (197 kB)
05. 01. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1973/2017 p. Špaček Zmluva-o-zriadení-vecného-bremena-Špaček.pdf (433 kB)
04. 01. 2018 Dodatok č. 4. zmluvy o dielo č. 01/2010 PoVS zo dňa 02.11. 2010 Dodatok-č.4-na-rok-2018-2019-stab.-kaly.Megawaste-s.r.o.pdf (161 kB)
29. 11. 2017 Dodatok č.2 ku kolektívnej zmluve na rok 2017 Dodatok-c.-2-ku-Kol-Zmluve-2017.pdf (331 kB)
02. 11. 2017 Zmluva o zrušené vecného bremena č. VZB 17/2017 zozvb_c_17_2017.pdf (208 kB)
02. 11. 2017 Zmluva o zriadení vecného bremena. VB-18/2017 zovb_vb_18_2017.pdf (437 kB)
20. 10. 2017 Nájomná zmluva č. 318/2017/RMS Mesto-DCA_Najom_Volby-2017.pdf (214 kB)
12. 10. 2017 Zmluva č.315/2017 zmluva_c_315_2017.pdf (128 kB)
07. 09. 2017 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1233/2017 Zmluva-o-zriadení-vecného-bremena-Mišúr.pdf (433 kB)
23. 08. 2017 Dodatok č.1 k Zámennej zmluve č. 361/2017 zo dňa 30.06. 2017. Dodatok-k-Zámennej-zmluve-č.-361_2017.pdf (313 kB)