Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
04. 12. 2018 Zmluva č. 1734 /2018 o postúpení investičných práv a záväzkov uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov Zmluva_c1734_2018.pdf (147 kB)
04. 12. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1591/2018 ZozVB_c1591_2018.pdf (271 kB)
04. 12. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1590/2018 ZozVB_c1590_2018.pdf (243 kB)
22. 11. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1636/2018 ZozVB_c1636_2018.pdf (333 kB)
22. 11. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1635/2018 ZozVB_c1635_2018.pdf (200 kB)
22. 11. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 9/2018 ZozVB_c9_2018.pdf (343 kB)
21. 11. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena. ZozVB.pdf (207 kB)
21. 11. 2018 Kúpna zmluva KZ__koseca.pdf (200 kB)
20. 11. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1544/2018 ZozVB_c1544_2018.pdf (276 kB)
08. 11. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 151n a nasl.zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník ZozVB_2018.pdf (156 kB)