Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
22. 03. 2023 Zmluva č. 294/2023 Zmluva-č_294_2023.pdf (181 kB)
01. 03. 2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 134 uzatvorenej dňa 17.02.2021 Vinkstav_Dodatok-č.1.pdf (218 kB)
11. 01. 2023 Zmluva o odbere vedľajšieho živočíšneho produktu-srvátky č. 1312/2022 ZoOVZP-S_c1312_2022.pdf (145 kB)
29. 12. 2022 Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 KZ_Dod_4.pdf (220 kB)
21. 12. 2022 Zmluva o financovaní č. 69/ZF/2022 221219-170807-16fb.pdf (9 MB)
15. 12. 2022 Kúpna zmluva KZ-Vozidlo-Mitsubishi-Fuso-PB-VK-10-22_UP_.pdf (179 kB)
15. 12. 2022 Kúpna zmluva KZ-Vozidlo-Mitsubishi-Fuso-PB-VK-10-22_UP.pdf (179 kB)
28. 11. 2022 Kúpna zmluva č. 1516/2022 KZ-1516_2022.pdf (210 kB)
27. 10. 2022 Zmluva o zriadení vecného bremena – číslo 16/2022/SŽG 16-2022-SŽG.pdf (122 kB)
21. 10. 2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo T 02/2022 DOC281022-28102022063100.pdf (900 kB)