Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
19. 06. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 935/2016 ZozVB_c935_2016.pdf (201 kB)
19. 06. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 724/2016 ZozVB_c724_2016.pdf (201 kB)
19. 06. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 728/2016 ZozVB_c728_2016.pdf (201 kB)
19. 06. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 588/2016 ZozVB_c588_2016.pdf (200 kB)
19. 06. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 5852/2016 ZozVB_c5852_2016.pdf (201 kB)
19. 06. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 743/2016 ZozVB_c743_2016.pdf (200 kB)
19. 06. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 590/2016 ZozVB_c590_2016.pdf (200 kB)
19. 06. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 586/2016 ZozVB_c586_2016.pdf (201 kB)
19. 06. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 734/2016 ZozVB_c734_2016.pdf (201 kB)
19. 06. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 579/2016 ZozVB_c579_2016.pdf (201 kB)