Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
16. 09. 2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/2019 ZonN_c9_2019.pdf (141 kB)
13. 09. 2019 Kúpna zmluva č. 980/2019 KZ_c980_2019.pdf (163 kB)
05. 08. 2019 Zmluva č. 6/2019 o odovzdaní a prevzatí hmotného majetku. ZoP_HIM_c_6_2019002.pdf (184 kB)
31. 07. 2019 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 909/2019 ZoVB_c909-2019.pdf (218 kB)
30. 07. 2019 Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluva na rok 2019 PR_2019_M037_KZ_2019_Dodatok_2.pdf (228 kB)
29. 07. 2019 Zmluva o štatutárnom audite účtovnej uzávierky v zmysle ustanovenia §19 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. ZoSA_c_1.pdf (303 kB)
12. 07. 2019 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 825/2019 ZoVB_c825-2019.pdf (219 kB)
12. 07. 2019 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 824/2019 ZoVB_c824-2019.pdf (218 kB)
12. 07. 2019 Kúpna zmluva č. 52/2019 – 823/2019 KZ_c52-2019_823-2019.pdf (220 kB)
12. 07. 2019 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 822/2019 ZoVB_c822-2019.pdf (218 kB)