Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
15. 08. 2018 Zmluva č. 259/2018 zmluva_c259_2018.pdf (116 kB)
08. 08. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2017/2017 ZozVB_c2017_2017.pdf (438 kB)
08. 08. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena – Mesto Púchov ZozVB_mestoPuchov.pdf (159 kB)
24. 07. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 883/2018 ZoVB_c883_2018.pdf (281 kB)
24. 07. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 323/2018 ZozVB_c322_2018.pdf (263 kB)
24. 07. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 616/2018 ZozVB_c616_2018.pdf (319 kB)
12. 07. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 725/2016 ZozVB_c725_2016.pdf (204 kB)
12. 07. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 583/2016 ZozVB_c583_2016.pdf (204 kB)
12. 07. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 576/2016 ZozVB_c576_2016.pdf (204 kB)
12. 07. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1239/2016 ZozVB_c1239_2016.pdf (204 kB)