Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
09. 04. 2021 ZoP_HIM_c_2_2021.pdf (158 kB)
09. 04. 2021 Zmluva č. 1/2021 o odovzdaní a prevzatí hmotného majetku ZoP-HIM_c_1_2021.pdf (158 kB)
01. 04. 2021 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/49 2824029.pdf (207 kB)
01. 04. 2021 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/49 – Príloha č. 1 VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 2824030.pdf (589 kB)
01. 04. 2021 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/49 – Príloha č. 2 Predmet podpory NFP 2824031.pdf (182 kB)
01. 04. 2021 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/49 – Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP 2824032.pdf (139 kB)
01. 04. 2021 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/49 – príloha č. 4 Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu 2824036.pdf (34 kB)
01. 04. 2021 Kolektívna zmluva na rok 2021 pre zamestnancov spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a.s. PR_2021_M013_KZ_2021.pdf (600 kB)
31. 03. 2021 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 293/2021 ZozVBvPTO_c293_2021.pdf (252 kB)
31. 03. 2021 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 294/2021 ZozVB_c294_2021.pdf (200 kB)