Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
23. 11. 202082020106218. 11. 2020rozbory vôd 10/20206 404 € s DPHzmluvaSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
19. 11. 20205202010711. 11. 2021akcia Horný Dolný Moštenec, miestne rozvody30 974,29 € bez DPHZoDDK TRADE s.r.o.Dolný Moštenec 259, 01701, Považská Bystrica 31638201
19. 11. 20205202011012. 11. 2020akcia Kráľovka stavebné práce6 655,50 € bez DPHZoDVINKstav,s.r.o.Papradno 2, 01813, Papradno 44389256
19. 11. 202062020085809. 11. 2020kamenivo599,82 € s DPHzmluvaPK Metrostav a.s.Kragujevská 11, 01001, Žilina 35697814
19. 11. 202082020105918. 11. 2020vyúčtovanie VOO 10/202016 180,38 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
19. 11. 202082020106018. 11. 2020vyúčtovanie MO IMS 10/20201 076,33 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
19. 11. 202082020106118. 11. 2020MVE 10/202038,96 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
18. 11. 20205202010306. 11. 2020Púchovsko - IČ a majetkoprávna činnosť576 € s DPHzmluvaSVS - inžiniering, s.r.o.Oravská ulica 8557/22, 01001, Žilina 36426687
18. 11. 20205202010409. 11. 2020Pruské-kanalizácia ČOV600 € s DPHzmluvaAD Consult, a.s.Hradská 80, 82107, Bratislava 35859237
13. 11. 20205202010206. 11. 2020Považská Teplá - splašková kanalizácia29 442,6 € bez DPHzmluvaZANDER, s.r.o.Na Kopanici 1442/23, 02601, Dolný Kubín 51722038