Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
24. 05. 2019212018046930. 06. 2018elektrická energia a nájom288,74 € s DPH764/2017Global Network Systems, s.r.o.Obrancov mieru 1773/36, 018 41 Dubnica nad Váhom45513686
24. 05. 2019212018046830. 06. 2018elektrická energia a prenájom14,76 € s DPHRaninec DušanSNP 1446/44-7, 017 01 Považská Bystrica
24. 05. 2019212018046730. 06. 2018Nájom elektrickej prípojky9,96 € s DPHPongrác LadislavSNP 1448/51-12, 017 01 Považská Bystrica
24. 05. 2019212018046630. 06. 2018elektrická energia a nájom12,19 € s DPHČelko JaroslavPružina – Priedhorie č. 596, 018 22 Pružina
24. 05. 2019212018046530. 06. 2018elektrická energia a nájom381,48 € s DPH1248/2008PEGO Slovakia, s.r.o.Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica36333123
24. 05. 2019212018046430. 06. 2018elektrická energia a nájom297,82 € s DPH514/2013PEGO Slovakia, s.r.o.Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica36333123
24. 05. 2019212018046330. 06. 2018elektrická energia a nájom345,48 € s DPH750/2009PEGO Slovakia, s.r.o.Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica36333123
24. 05. 2019212018046230. 06. 2018Elektrická energia a nájom202,2 € s DPH711/2008PEGO Slovakia, s.r.o.Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica36333123
24. 05. 2019212018087231. 12. 2018Prečerpávanie priesakových vôd8 732,93 € s DPH258/2005/2Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnikRadničné námestie 8, 969 01 Banská Štiavnica36022047
24. 05. 2019212018046130. 06. 2018elektrická energia a nájom55,3 € s DPH109/2007Pavlovičová Stanislava-DAMAGEnetRozkvet 2003/11, 017 01 Považská Bystrica43434380