Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
14. 10. 20195201917307. 10. 2019akcia H.D moštenec - miestne rozvody14 099 € bez DPHqZoDDK TRADE s.r.o.Dolný Moštenec 259, Pov.Bystrica 31638201
14. 10. 20195201917023. 09. 2019akcia Klobušice - zváranie, čistenie potrubia34 925 € bez DPHZoDPfeiffer SK s.r.o.Kvetinárska 6, Bratislava 46670815
09. 10. 201982019083102. 10. 2019I.etapa auditu účtovnej závierky 20191 100 € s DPHzmluvaACE CENTRUM, s.r.o.Železničná 99/30, Považská Bystrica 00616575
09. 10. 201982019083002. 10. 2019USYS podpora 09/20191 383,86 € s DPHzmluvaUSYS Slovakia, s. r. o.Partizánska cesta 73, 97401 Banská Bystrica 44908806
09. 10. 201982019082902. 10. 2019plyn za 10/20193 791 € s DPHzmluva o dodávkeSPP a.s.Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 35815256
09. 10. 20195201917226. 09. 2019SZNR - rozšírenie licencie USYS6 000 € s DPHzmluvaUSYS Slovakia, s. r. o.Partizánska cesta 73, 97401 Banská Bystrica 44908806
09. 10. 201982019083601. 10. 2019VOO-záloha na 10/201949 415 € s DPHzmluva o dodávkeStredoslovenská energetika, a.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
09. 10. 201982019083701. 10. 2019MO IMS-záloha na 10/20192 697 € s DPHzmluva o dodávkeStredoslovenská energetika, a.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
09. 10. 201982019053717. 06. 2019právne služby za 06/20191 620 €zmluvaLEGAL POINT s.r.o.Nemocničná 979, Považská Bystrica 47253495
04. 10. 201962019083625. 09. 2019laborator.materiál62,57 € s DPHzmluvaMesser Tatragas s.r.o.Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1 00685852