Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
25. 03. 20195201803303. 05. 2018akcia Ilava - výkon projektového manažéra602,4 € s DPHmandátna zmluvaSVS-inžiniering, s.r.o.Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina36426687
27. 08. 20185201809917. 08. 2018akcia rek. vod. DnV - úprava komun49 987,01 €274/24/17-CHTSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.Nádražná 4007, Dubnica nad Váhom36312941
27. 08. 20185201809715. 08. 2018asfaltove práce Pružina-rek. vodovodu37 918 €166/24/18-CHASFA-KDK, s.r.o.Murgašova 881/9, Dubnica nad Váhom46704507
27. 08. 201882018072716. 08. 2018poistenie majetku33 830,89 € s DPHPZAllianz - Slovenská poisťovňa, a.s.Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava151700
27. 08. 20185201810220. 08. 2018akcia VDJ Bel.Slat. - stavebné práce17 946,56 € s DPHZoDKO-SKI, s.r.o.SNP 1425, Považská Bystrica36352390
27. 08. 20185201810320. 08. 2018akcia u.Sládkoviča PB - projekt4 818 € s DPH115/24/18-CHSVS - projekcia s.r.o.Dielenská Kružná 1307, Vrútky36426512
27. 08. 201882018071815. 08. 2018právna podpora 08/20181 620 € s DPHzmluvaLEGAL POINT s.r.o.Nemocničná 979, Považská Bystrica47253495
22. 08. 20185201810120. 08. 2018akcia ČOV PB - rekonštrukcia89 663,77 €zmluvaK&K TECHNOLOGY a.s.Koldínova 672, Klatovy II64833186
21. 08. 201862018071516. 08. 2018kamenivo51,06 € s DPHzmluvaKSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
21. 08. 201882018070307. 08. 2018upratovacie práce47,76 € s DPHzmluvaV.M.PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina36370649