Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
06. 10. 20205201905810. 04. 2019akcia Ilava - vecné bremeno7,18 € bez DPHzmluvaKošut VladimírPapradno 572, 01813 Papradno
30. 06. 202062020038702. 06. 2020vodomery9 075 € s DPHzmluvaSensus Slovensko a.s.Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 91601, Stará Turá 35817887
30. 06. 202062020045425. 06. 2020drvené kamenivo487,44 € s DPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Nerestnícka cesta 3, 96001, Zvolen 31559123
30. 06. 202082020060422. 06. 2020nájom propán bután406,74 € s DPHzmluvaMesser Tatragas s.r.o.Chalupkova 9, 81944, Bratislava 00685852
24. 06. 202082020059719. 06. 2020právne služby 06/20201 920 € s DPHzmluvaLEGAL POINT s.r.o.Nemocničná 979, 01701, Považská Bystrica 47253495
23. 06. 202082020058415. 06. 2020rozbor vôd 05/20207 619,76 € s DPHzmluvaSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
18. 06. 20205202004231. 12. 2024akcia RZ Orava rekonštrukcia vonkaj.častí6 589 € bez DPHZoDZANDER, s.r.o.Na Kopanici 1442/23, 02601, Dolný Kubín 51722038
18. 06. 20205202004301. 01. 2025akcia Kráľovka rekonštrukcia vodovodu55 712 € bez DPHZoDPfeiffer SK s.r.o.Kvetinárska 6, 82106, Bratislava 46670815
18. 06. 202062020041711. 06. 2020kamenivo315,17 € s DPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Nerestnícka cesta 3, 96001, Zvolen 31559123
16. 06. 20205202004108. 06. 2020akcia Horný a Dolný Moštenec miestne rozvody26 963,17 € bez DPHZoDDK TRADE s.r.o.Dolný Moštenec 259, 01701, Považská Bystrica 31638201