Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
07. 06. 2019212018054002. 08. 2018elektrická energia763,22 € s DPH2500004757Stredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina36403008
07. 06. 2019212018053902. 08. 2018elektrická energia784,27 € s DPH2500004758Stredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina36403008
07. 06. 2019212018053802. 08. 2018elektrická energia1 590,22 € bez DPH2000064250Stredoslovenská distribučná, a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
07. 06. 2019212018052831. 07. 2018Nájom garáže179,28 € s DPH799/2016Štefún JánDr. Adámyho 916/30, 018 61 Beluša
07. 06. 2019212018052731. 07. 2018Nájom nebytových priestorov89,63 € s DPH163/2003Bielik KamilDr. Adámyho 916/30, 018 61 Beluša
07. 06. 2019212018066930. 09. 2018Prečerpávanie priesakových vôd7 422,36 € s DPH258/2005/2Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnikRadničné námestie 8, 969 01 Banská Štiavnica36022047
07. 06. 2019212018066628. 09. 2018Prenájom lávky v Púchove663,88 € s DPHSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
07. 06. 2019212018061604. 09. 2018elektrická energia617,84 € s DPH2500004757Stredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina36403008
07. 06. 2019212018061404. 09. 2019elektrická energia1 090,89 € bez DPH2000064250Stredoslovenská distribučná, a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
07. 06. 2019212018089731. 12. 2018elektrická energia a prenájom27,96 € s DPHRaninec DušanSNP 1446/44-7, 017 01 Považská Bystrica