Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
20. 12. 20195201920819. 12. 2019akcia ČOV LR- riešenie havarij.stavu15 458,85 € bez dPHZoDK&K TECHNOLOGY a.s.Koldinova 672, Klatovy 33901 64833186
19. 12. 201962019112118. 12. 2019drvené kamenivo404,72 € s DPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 31559123
19. 12. 201982019120317. 12. 2019betónovanie a asfalt.-oprava porúch Púchov7 591,45 € bez DPHZoDvPapradno 2, PapradnoPapradno 2, Papradno 44389256
19. 12. 201982019120217. 12. 2019betónovanie a asfaltovanie-oprava porúch Beluša5 855,2 € bez DPHZoDVINKstav,s.r.o.Papradno 2, Papradno 44389256
19. 12. 201982019120418. 12. 2019nájom propán-bután 12/2019455,22 € s DPHzmluvaMesser Tatragas s.r.o.Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1 00685852
19. 12. 201982019120117. 12. 2019betónovanie a asfaltovanie-oprava porúch DnV10 739,3 € bez DPHZoDVINKstav,s.r.o.Papradno 2, Papradno 44389256
18. 12. 201982019119013. 12. 2019oprave VDM9 596,16 € s DPHobjHYDROUS - Slezák MilanDružstevná 477/100, Stará Turá 37021257
18. 12. 201982020000218. 12. 2019poistenie zodpovednosti manažérov2 242 € bez DPHzmluvaColonnade Insurance S.A.Štúrova 27, Košice 50013602
18. 12. 201982020000118. 12. 2019poistenie majetku zodpovednosti za škodu na 20204 589 € bez DPHzmluvaColonnade Insurance S.A.Štúrova 27, Košice 50013602
18. 12. 201982019114509. 12. 2019oprava vodomeru413,4 € s DPH314/24/19-CHHYDROUS - Slezák MilanDružstevná 477/100, Stará Turá 37021257