Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
27. 07. 2022Zmluva o dielo "Pruské - kanalizácia a ČOV"15. 07. 2022fakturácia stavebných prác za jún 202294 198,87 € bez DPHZdruženie "Združenie kanalizácia a ČOV Pruské" STRABAG, s.r.o. - vedúci združenia Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava17 317 282
25. 04. 202262022018825. 03. 2022HRI- A4 D1 Z1117,58 € s DPHzmluvaSensus Slovensko a.s.Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 91601, Stará Turá 35817887
25. 04. 202262022019325. 03. 2022VDM1975,68 € s DPHzmluvaSensus Slovensko a.s.Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 91601, Stará Turá 35817887
25. 04. 202282022033019. 04. 2022rozbor vody 03/20227755,66 € s DPHzmluvaSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
25. 04. 202282022034320. 04. 2022nájom propán-bután 04/2022444,78 € s DPHzmluvaMesser Tatragas s.r.o.Chalupkova 9, 81944, Bratislava 00685852
21. 04. 202262022025011. 04. 2022kamenivo1940,30 € s DPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Nerestnícka cesta 3, 96001, Zvolen 31559123
21. 04. 202282022030308. 04. 2022vývoz separ.zberu48,72 € s DPHobjMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 01707, Považská Bystrica 36265144
21. 04. 202282022031510. 04. 2022uskladnenie staveb.odpadu3404,05 € s DPHobjERPOS, spol. s.r.o.Vendelína Javorku 1609/29, 01001, Žilina 31588506
21. 04. 202282022031708. 04. 2022servis dúchadiel ČOV DnV1851,96 € s DPHobjAERZEN SLOVAKIA s.r.o.Mariánska 17, 90031, Stupava 35811668
21. 04. 202282022032714. 04. 2022plyn vyúčtovanie 01.01-31.03.20229536,86 € s DPHzmluvaSPP a.s.Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256