Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
29. 09. 202382023087426. 09. 2023refaktur. FTVS za 08/2023107,44 € s DPH zmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
27. 09. 20235202310614. 09. 2023akcia Pruské implementácia projketu 08/20232220,00 € s DPHzmluvaEuro Dotácie, a.s.Na Šefranici 1280/08, 01001, Žilina 36438766
25. 09. 202382023095518. 10. 2023odber chémie862,80 € s DPHobjDETOX s. r. o.Zvolenská cesta 139, 97405, Banská Bystrica 31582028
22. 09. 20235202311022. 09. 2023akcia Pruské zábezpeka preložky plynu17677,13 € bez DPHzmluvaSPP - distribúcia, a.s.Mlynské nivy 44/b, 82511, Bratislava 35910739
22. 09. 202382023083911. 09. 2023vývoz VKK Podstránie LR3030,14 € s DPHzmluvaMEGAWASTE Slovakia s.r.o.Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica 36265144
22. 09. 202382023085614. 09. 2023rozbory pitnej vody6543,19 € s DPHzmluvaSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
22. 09. 202382023086622. 09. 2023internet 09/202399,84 € s DPHzmluvaGlobal Network Systems, s.r.o.Obrancov mieru 1773/36, 01841, Dubnica nad Váhom 45513686
19. 09. 20235202310011. 09. 2023akcia Pruské funkcie projektového manažéra 08/233840,00 € s DPHzmluvaAD Consult, a.s.Hradská 80, 82107, Bratislava 35859237
19. 09. 20235202310111. 09. 2023akcia PB ČOV Rekonštrukcia VN110931,13 € bez DPHZoDK&K TECHNOLOGY a.s.Koldinova 672, 33901, 64833186
19. 09. 20235202310313. 09. 2023akcia Pruské činnosť koor. BP 08/2023288,00 € s DPHzmluvaGAJOS s.r.o.M. Pišúta 4022, 03101, Liptovský Mikuláš 36376981