Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
06. 10. 20205201905810. 04. 2019akcia Ilava - vecné bremeno7,18 € bez DPHzmluvaKošut VladimírPapradno 572, 01813 Papradno
29. 09. 202082020086016. 09. 2020právne služby 09/20201920 € s DPHzmluvaLEGAL POINT s.r.o.Nemocničná 979, 01701, Považská Bystrica 47253495
29. 09. 202062020067118. 09. 2020kamenivo2334,53 € s DPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Nerestnícka cesta 3, 96001, Zvolen 31559123
29. 09. 202082020086316. 09. 2020oprava vodomerov5124,72 € s DPHobj.HYDROUS - Slezák MilanDružstevná 477/100, 91601, Stará Turá 37021257
23. 09. 20205202007616. 09. 2020akcia Púchov majetkovopráv.činnosti128,4 € s DPHzmluvaSVS - inžiniering, s.r.o.Oravská ulica 8557/22, 01001, Žilina 36426687
19. 09. 202062020066011. 09. 2020kamenivo412,25 € s DPHzmluvaPK Metrostav a.s.Kragujevská 11, 01001, Žilina 35697814
17. 09. 202062020065810. 09. 2020kamenivo drvené1424,52 € s DPHKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Nerestnícka cesta 3, 96001, Zvolen 31559123
17. 09. 202082020083509. 09. 2020rozbory vôd 08/20205854,87 € s DPHzmluvaSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
16. 09. 202062020057810. 08. 2020vodomer860,4 € s DPHobj.Sensus Slovensko a.s.Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 91601, Stará Turá 35817887
16. 09. 202062020063907. 09. 2020drvené kamenivo1 557,9 € s DPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Nerestnícka cesta 3, 96001, Zvolen 31559123