Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
06. 10. 2021
17. 12. 202082020111504. 12. 2020oprava vodomerov272,4 € s DPHobj.HYDROUS - Slezák MilanDružstevná 477/100, 91601, Stará Turá 37021257
17. 12. 202082020114814. 12. 2020vývoz VKK 11/20203 292,7 € s DPHzmluvaMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 01707, Považská Bystrica 36265144
17. 12. 2020820201155202012158 054,74 € s DPHzmluvaSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
15. 12. 20205202011901. 12. 2020SZNR výpočtová technika7 800 € s DPHobj.CORA GEO s.r.o.Jankolu 3, 03601, Martin 31612989
15. 12. 20205202012507. 12. 2020akcia Pruské vykonávanie funkcie projekt.manažéra600 € s DPHzmluvaAD Consult, a.s.Hradská 80, 82107, Bratislava 35859237
15. 12. 20205202012708. 12. 2020akcia DCA rozšírenie verejnej kanalizácie30 153 € bez DPHZoDTRIM s.r.o.Obrancov mieru 346/4, 01841, Dubnica nad Váhom 31597076
15. 12. 20205202012810. 12. 2020akcia Pov.Teplá čerpacia stanica,stavebné práce11 652,08 € bez DPHZoDZANDER, s.r.o.Na Kopanici 1442/23, 02601, Dolný Kubín 51722038
15. 12. 202062020088923. 11. 2020vysielač impulzov97,42 € s DPHzmluvaSensus Slovensko a.s.Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 91601, Stará Turá 35817887
15. 12. 202062020091607. 12. 2020kamenivo289,85 € s DPHzmluvaPK Metrostav a.s.Kragujevská 11, 01001, Žilina 35697814