Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
22. 11. 2018
15. 05. 2018212018004705. 02. 2018Elektrická energia 2 331,14 € bez DPH2000064250Stredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 36403008
14. 05. 2018212017085431. 12. 2017Nájom-priestory, EE339,72 € s DPH750/2009Pego Slovakia s.r.o.Sládkovičova 2545, 017 01 Pov.Bystrica36333123
14. 05. 2018212017085531. 12. 2017Nájom-priestory, EE303,58 € s DPH514/2013Pego Slovakia s.r.o.Sládkovičova 2545, 017 01 Pov.Bystrica36333123
14. 05. 2018212017085631. 12. 2017Nájom-priestory, EE202,2 € s DPH711/2008Pego Slovakia s.r.o.Sládkovičova 2545, 017 01 Pov.Bystrica36333123
14. 05. 2018212017085731. 12. 2017Elektrická energia12,19 € s DPHČelko JaroslavPružina – Priedhorie 596, Pružina
14. 05. 2018212017085831. 12. 2017Elektrická energia26,52 € s DPHRaninec DušanSNP 1446/44-7, Pov.Bystrica
14. 05. 2018212017085931. 12. 2017Nájom- el.prípojky9,96 € s DPHPongrác LadislavSNP 1448/51-12, Pov. Bystrica
14. 05. 2018212017086031. 12. 2017Nájom- el.prípojky119,5 € s DPHMGM s.r.o.Hliny 2719, 017 01 Pov.Bystrica31577270
14. 05. 2018212017086131. 12. 2017Nájom-trafostanica, EE544 € s DPHSlovenský zväz záhradkárovOrechový háj, 018 41 Dubnica n/Váhom34055886