Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
15. 05. 202082020047912. 05. 2020vyspravenie povrchu ciest po poruchách Púchov8 954,45 € bez DPHZoDVINKstav,s.r.o.Papradno 2, Papradno 44389256
15. 05. 202082020047715. 05. 2020vyspravenie povrchu ciest po poruchách DnV9 001,65 € bez DPHZoDVINKstav,s.r.o.Papradno 2, Papradno 44389256
15. 05. 202082020047812. 05. 2020vyspravenie povrchu ciest Beluša7 625,15 € bez DPHZoDVINKstav,s.r.o.Papradno 2, Papradno 44389256
29. 04. 202082020042628. 04. 2020vyspravenie povrchu ciest po poruchách PB13 784,4 € bez DPHZoDVINKstav,s.r.o.Papradno 2, Papradno 44389256
29. 04. 202062020030827. 04. 2020drvené kamenivo274,09 € s DPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Nerestnícka cesta 3, 96001, Zvolen 31559123
29. 04. 202082020042628. 04. 2020vyspravenie povrchu ciest po poruchách PB13 784,4 € bez DPHZoDVINKstav,s.r.o.Papradno 2, 01813, Papradno 44389256
28. 04. 202082020040222. 04. 2020vyúčtovanie plynu za 01-03/20207 392,42 € s DPHzmluvaSPP a.s.Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256
28. 04. 202082020040722. 04. 2020vyhotovenie GP Šebešťanová360 € s DPHobjednávkaGeoID s.r.o.Modlatín 382, 01803, Horná Mariková 46659757
28. 04. 202082020042001. 05. 2020záloha MO IMS 05/20202 946 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
28. 04. 202082020042101. 05. 2020záloha VOO 05/202052 619 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467