Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
22. 12. 201782017136918. 12. 2017overenie, oprava VDM492,6 € s DPHzmluvaHYDROUS - Slezák MilanDružstevná 477/100, 916 01 Stará Turá37021257
22. 12. 201782017137615. 12. 2017nájom pozemku103.75 € s DPHzmluvaSLOVLAK Košeca, a.s.Továrenská 545, Košeca35816651
20. 12. 20175201723113. 12. 2017akcia - rek. oplotení49 177,17 € s DPHZoDKO-SKI, s.r.o.SNP 1425, 01707 Pov.Bystrica36352390
20. 12. 20175201723018. 12. 2017akcia majetkové vysporiadanie480 € s DPHzmluvaNIKA s.r.o.Ľudovíta Stárka 2841, Trenčín47968613
19. 12. 201782017136818. 12. 2017podzemná voda49 733 € s DPHzmluvaSlovenský vodohospodársky podnikNábrežie I.Krasku 834/3, Piešťany36022047
19. 12. 201782017136715. 12. 2017rozbory odpadovej vody6 477,07 € s DPHzmluvaSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina36672297
19. 12. 201782017129322. 11. 2017poistenie KASKO6 042,64 € s DPHzmluvaAllianz - Slov.poisťovňa a.s.Dostojevského rad 4, Bratislava00151700
19. 12. 201782017118722. 11. 2017PZP vozidiel PVS4 889,08 € s DPHzmluvaAllianz - Slov.poisťovňa a.s.Dostojevského rad 4, Bratislava00151700
19. 12. 201782017128316. 11. 2017poistenie zodpovednosti4 589 € s DPHzmluvaColonnade Insurance S.A.Štúrova 27, Košice50013602
19. 12. 201782017128216. 11. 2017poistenie zodpovednosti (predstavenstvo)2 242 € s DPHzmluvaColonnade Insurance S.A.Štúrova 27, Košice50013602