Dátum zverejnenia Názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Celková hodnota bez DPH / s DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy
Právnická osoba Fyzická osoba - podnikateľ Fyzická osoba
Obchodné meno, sídlo, IČO Obchodné meno, miesto podnikania, IČO Titul, meno, priezvisko
02. 04. 2012Realizácia projektuInštalačné práce technológií CORONIS3 052,00 € bez DPH / 3 662,40 € s DPH27. 03. 201229. 03. 2012MACRO COMPONENTS, s.r.o. Žilina IČO: 31562744
27. 02. 2012Kúpna zmluvaKúpa univerzálneho zemného stroja KOMATSU65 120 € bez DPH / 78 144 € s DPH21. 02. 201228. 02. 2012KUHN-SLOVAKIA, s.r.o., Senec, IČO: 31362516
16. 02. 2012Kúpna zmluvaKúpa MV MB LKV ATEGO 1018/AK72 396 € s DPH10. 02. 201217. 02. 2012Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o. Bratislava, IČO: 35780754
10. 02. 2012Rámcová zmluvaNákup malých závitových vodomerov a prírub13. 02. 201206. 02. 2012Sensus Slovensko, a.s. Stará Turá IČO: 35817887
01. 02. 2012Distribučná sieťVDJ Horná Poruba – Pripojenie do distribučnej siete26. 01. 201226. 01. 2012SSE-Distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, IČO: 36442151
17. 01. 2012Kúpna zmluvaNákup kameniva na rok 201211. 01. 201218. 01. 2012KSR-Kameňolomy SR, Zvolen, IČO: 31559123
17. 01. 2012Kúpna zmluvaNákup kameniva na rok 201212. 01. 201218. 01. 2012KSR-Kameňolomy SR, Zvolen, IČO: 31559123
08. 06. 2011NájomnáNájom a prevádzka VK33,0 EUR/ROK04. 05. 201104. 05. 2011Obec Beluša, Farská 104/5 IČO: 00317063