Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
19. 04. 20235202302811. 04. 2023akcia Pruské funkcie projekt manažéra 03/20233840 € s DPHzmluvaAD Consult, a.s.Hradská 80, 82107, Bratislava35859237
19. 04. 202382023029306. 04. 2023vývoz kalov ČOV DnV 03/202315193,98 € s DPHzmluvaMEGAWASTE Slovakia s.r.o.Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica36265144
19. 04. 202382023031613. 04. 2023vývoz separ.zberu 03/202348,72 € s DPH zmluvaMEGAWASTE Slovakia s.r.o.Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica36265144
19. 04. 202382023031713. 04. 2023vývoz VOK Podstránie LR2714,86 € s DPHzmluvaMEGAWASTE Slovakia s.r.o.Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica36265144
19. 04. 202382023032214. 04. 2023oprava vodomerov2428,80 € s DPHzmluvaHYDROUS - Slezák MilanDružstevná 477/100, 91601, Stará Turá 37021257
17. 04. 20235202302605. 04. 2023akcia Pruské impelentácia projektu 03/20232220,00 € s DPHzmluvaEuro Dotácie, a.s.Na Šefranici 1280/08, 01001, Žilina36438766
17. 04. 20235202303013. 04. 2023akcia Pruské činnosť koor.BP 03/2023288,00 € s DPHzmluvaGAJOS s.r.o.M. Pišúta 4022, 03101, Liptovský Mikuláš36376981
17. 04. 202382023030311. 04. 2023kontroly a skúšky3138,11 € s DPH objPrvá korózna spol. s r.o.Šrobárova 2682/44, 05801, Poprad36465879
14. 04. 202382023024729. 03. 2023vodomer oprava336,00 € s DPHobjHYDROUS - Slezák MilanDružstevná 477/100, 91601, Stará Turá37021257
13. 04. 202382023025231. 03. 2023rozbor odpad.vody 03/20231343,64 € s DPHobjSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina36672297