Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
11. 12. 202082020113008. 12. 2020SMS gate 11/20207,12 € s DPHzmluvaSWAN, a.s.Landererova 12, 81109, Bratislava 47258314
10. 12. 20205202012304. 12. 2020akcia Púchov, majetkovoprávne a inž.činnosti5 472 € s DPHzmluvaSVS - inžiniering, s.r.o.Oravská ulica 8557/22, 01001, Žilina 36426687
10. 12. 202082020109902. 12. 2020opravy VDJ Šebešťanová2 456,04 € s DPHzmluvaZoDKO-SKI, s.r.o.SNP 1425, 01707, Považská Bystrica 36352390
10. 12. 202082020112807. 12. 2020záloha plyn 12/20204 850 € s DPHzmluvaSPP a.s.Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256
04. 12. 20205202010509. 11. 2020akcia Klobušice-rozšírenie verej.vodovodu84 997,62 € bez DPHZoDPfeiffer SK s.r.o.Kvetinárska 6, 82106, Bratislava 46670815
04. 12. 20205202011223. 11. 2020akcia Ilava, príprava kolaudačného rozhodnutia2 880 € s DPHzmluvaAD Consult, a.s.Hradská 80, 82107, Bratislava 35859237
04. 12. 20205202011323. 11. 2020akcia Pruské aktualizácia tendrovej dokumentácie8 592 € bez DPHobj.Sweco Hydroprojekt a.s.Minská 18, 61600, Brno 26475081
04. 12. 20205202012102. 12. 2020akcia VDJ Šebešťanová,stavebné práce11 082,8 € bez DPHZoDKO-SKI, s.r.o.SNP 1425, 01707, Považská Bystrica 36352390
04. 12. 202062020090401. 12. 2020drvené kamenivo66,65 € s DPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Nerestnícka cesta 3, 96001, Zvolen 31559123
04. 12. 202082020108401. 12. 2020záloha VOO 12/202060 056 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467