Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
07. 06. 2019212018088531. 12. 2018elektrická energia a nájom202,2 € s DPH711/2008PEGO Slovakia, s.r.o.Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica36333123
07. 06. 2019212018088531. 12. 2019elektrická energia a nájom202,2 € s DPH711/2008PEGO Slovakia, s.r.o.Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica36333123
07. 06. 2019212018088331. 12. 2018Elektrická energia a nájom144 € s DPH1331/2009DAMAGE s.r.o.Stred 52, 017 01 Považská Bystrica36317004
07. 06. 2019212018088231. 12. 2018Elektrická energia a nájom313,92 € s DPH1032/2010DAMAGE s.r.o.Stred 52, 017 01 Považská Bystrica36317004
07. 06. 2019212018088131. 12. 2018elektrická energia a nájom194,16 € s DPH246/2007DAMAGE s.r.o.Stred 52, 017 01 Považská Bystrica36317004
07. 06. 2019212018088031. 12. 2018Elektrická energia a nájom194,59 € s DPH589/2007DAMAGE s.r.o.Stred 52, 017 01 Považská Bystrica36317004
07. 06. 2019212018087831. 12. 2018Elektrická energia923,32 € s DPHMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica36265144
07. 06. 2019212018087931. 12. 2018Elektrická energia a nájom55,3 € s DPH109/2007Pavlovičova Stanislava-DAMAGEnetRozkvet 2003/11, 017 01 Považská Bystrica43434380
24. 05. 2019
24. 05. 2019212018047030. 06. 2018elektrická energia a nájom330,98 € s DPH347/2017Global Network Systems, s.r.o.Obrancov mieru 1773/36, 018 41 Dubnica nad Váhom45513686