Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
21. 10. 20195201917510. 10. 2019akcia-majetkovopráv.činnosti- Púchov I.etapa410 € s DPHmandátna zmluvaSVS - inžiniering, s.r.o.Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina 36426687
21. 10. 20195201917610. 10. 2019akcia-majetkovopráv.činnosti-Ilava594 € s DPHmandátna zmluvaSVS - inžiniering, s.r.o.Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina 36426687
21. 10. 201982019088011. 10. 2019VOO - vyúčt. za 09/20194 327,48 € s DPHzmluva o dodávkeStredoslovenská energetika, a.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
21. 10. 20195201917710. 10. 2019akcia- IČ ohlásenie stavby-L.Rovne.D-Breznica510 € bez DPHZoDAQUA PROCON s.r.o.Palackého tř.12, Brno 46964371
14. 10. 20195201910129. 05. 2019akcia Púchov - vecné bremeno423,33 € bez DPHzmluvaLuhový Ján Ing.Bernolákova 411/57, Dolné Kočkovce
14. 10. 201982019085307. 10. 2019meranie objektov6 730 € s DPHzmluvaPrvá korózna spol. s r.o.Šrobárova 2682/44, Poprad 36465879
14. 10. 201982019085207. 10. 2019nájom plynu383,76 € s DPHzmluvaMesser Tatragas s.r.o.Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1 00685852
14. 10. 201982019085107. 10. 2019bezpečnostno-technická služba 09/2019216 € s DPHzmluvaPROLUSTOP, s.r.o.Lúky 421, Lúky 45407207
14. 10. 201982019083503. 10. 2019internet 10/2019172,8 € bez DPHzmluvaSWAN, a.s.Borská 6, Bratislava 47258314
14. 10. 201962019086202. 10. 2019kamenivo63,6 € s DPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Nerestnícka cesta 3, Zvolen 31559123