Právnické osoby:

 • výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra (nie starší ako 3 mesiace)
 • IČO, DIČ, IČ DPH – list vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace)
 • prihláška odberu vody a odvádzania odpadových vôd
 • odhláška odberu vody a odvádzania odpadovej vody (v prípade jestvujúceho odberného miesta a zmene
  odberateľa)

Fyzické osoby:

 • doklad totožnosti (občiansky preukaz)
 • doklad o vlastníctve nehnuteľnosti (nie starší ako 2 roky)
 • list vlastníctva, kúpna zmluva, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve s podaním návrhu na vklad do
  katastra nehnuteľnosti
 • prihláška odberu vody a odvádzania odpadových vôd
 • odhláška odberu vody a odvádzania odpadovej vody (v prípade jestvujúceho odberného miesta a zmene
  odberateľa)
Vytlačiť