Vážený odberateľ,

vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením ochorenia COVID-19 nebol v mesiaci marec vykonaný fyzický odpočet na Vašom meradle. Spotreba vodného/stočného za obdobie uvedené na faktúre vychádzala z dlhodobého meraného denného priemeru. Táto spotreba nemusí byť totožná so skutočným stavom uvedenom na Vašom meradle.

Vzniknutý rozdiel (preplatok/nedoplatok) Vám vysporiadame pri prvom odpočte meradla našimi zamestnancami alebo ihneď ako budeme mať k dispozícii skutočný stav Vášho meradla.

Stav meradla môžete nahlásiť TU!

V prípade otázok nás môžete kontaktovať písomne, e-mailom alebo svoju otázku napísať priamo TU!

Ďakujeme za pochopenie

Vytlačiť