Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
23. 05. 201382013040413. 05. 2013Upratovacie práce108 € s DPHZPS 4/2006 dodatok č.7V.M.PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina36370649
22. 05. 201382012116313. 11. 2012Práce na akciu rek. Vodovodu Pov. Bystrica9 467 € s DPHZoD 898/2012Insituform-Hulín Rohrsanierungstechniken, s.r.o.Mierová 2165/23, 920 01 Hlohovec31430473
22. 05. 201382012097704. 10. 2012Práce akcia Beluša - kanalizácia2 881,85 € s DPHZoD 883/2012EUROSTAVBY SK, s.r.o.Textilná 23, 034 41 Ružomberok36722073
22. 05. 201382012128110. 12. 2012Práce akcia Beluša - kanalizácia2 839,79 € s DPHZoD 883/2012EUROSTAVBY SK, s.r.o.Textilná 23, 034 41 Ružomberok36722073
22. 05. 201382012111707. 11. 2012Práce akcia Beluša - kanalizácia2 159,72 € s DPHZoD 883/2012EUROSTAVBY SK, s.r.o.Textilná 23, 034 41 Ružomberok36722073
22. 05. 201382012117915. 11. 2012Práce akcia Beluša - kanalizácia2 015,96 € s DPHZoD 883/2012EUROSTAVBY SK, s.r.o.Textilná 23, 034 41 Ružomberok36722073
22. 05. 201382012125907. 12. 2012Práce na akciu rek. VZ Skalka Lednické Rovné2 000 € s DPHZoD 502/2012DK TRADE, s.r.o.Dolný Moštenec 259, 017 01 Považská Bystrica3168201
21. 05. 201382013041515. 05. 2013Elektrická energia - veľkoodber11 131,12 € s DPHZmluva o dádavkeStredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
21. 05. 201382013030614. 04. 2013Elektrická energie - veľkoodber499,65 € s DPHZmluva o dodávkeStredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
21. 05. 20135201301707. 05. 2013Akcia okres Púchov – činnosť proj. manažéra1 920 € s DPHMandátna zmluvaAD Consult, a.s.Hradská 80, 821 07 Bratislava35859237