Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
30. 01. 201292012003525. 01. 2012Poistenie havarijné281,64 € bez DPH / 281,64 € s DPH7710012347Allianz-Slov. poisťovňaDostojevského rad 4, 815 74 Bratislava151700
24. 01. 201282012003123. 01. 2012Poistenie zákonné121,64 € s DPH / 121,64 e s DPH8080068284Allianz-Slov. poisťovňaDostojevského rad 4, 815 74 Bratislava151700
23. 01. 2012820120008Internet42,86 e bez DPH / 48 € s DPH4611PP2011 dodatok č.1DCNET, s.r.o.Továrenská 1402/4, 018 41 Dubnica nad Váhom36311472