Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
29. 07. 2013212013024731. 05. 2013Za elektrickú energiu862,75 € s DPH1202567Váhostav-SK, a.s.Hlinská 40, 010 01 Žilina31356648
29. 07. 2013212013034230. 06. 2013Nájomné priestorov, el. en. a prípojky el. energie283,34 € s DPH1565DCNET, s.r.o.Továrenská ul. 1402/4, 018 41 Dubnica nad Váhom36311472
29. 07. 2013212013031330. 06. 2013Priesakové vody14 814,30 € s DPHSlov. vodohospodársky podnik, š.p.Radničné námestie 8, 969 01 Banská Štiavnica36022047
29. 07. 2013212013034330. 06. 2013Nájom časti el.prípojky, za el.energiu11,95 € s DPHČelko JaroslavPružina – Priedhorie č. 596, 018 22
29. 07. 2013212013031430. 06. 2013Nájom budovy, za el.energiu, služby889,20 € s DPHAP INVESTING SK, s.r.o.Tomášiková 26, 821 01 Bratislava44554303
29. 07. 2013212013034430. 06. 2013Nájom časti el.prípojky, za el.energiu12,60 € s DPHRaninec DušanSNP 1446/44-7, 017 01 Považská Bystrica
29. 07. 2013212013032030. 06. 2013Dodávka el.energie- krytie strát1 931,74 € s DPH2000018195Stredosl.energetika- Distribúcia , a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
29. 07. 2013212013034530. 06. 2013Nájom časti el.prípojky, za el.energiu9,96 € s DPHPongrác LadislavSNP 1448/51-12, 017 01 Považská Bystrica
29. 07. 2013212013032130. 06. 2013Dodávka el.energie- krytie strát1 564,54 € s DPH2000018199Stredosl.energetika- Distribúcia , a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
29. 07. 2013172013000530. 06. 2013Vodomerné zostavy, kotvy do betónu630,95 € s DPHDK TRADE s.r.o.Dolný Moštenec 259,31638201