Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
13. 06. 201282012050404. 06. 2012Podpora PWODWin1 237,39 € s DPH201102-dodatokUSYS Slovakia, s.r.o.Dolná Ždaňa 59, Bukovina44908806
12. 06. 201282012050801. 06. 2012Dodávka plynu6 911 € s DPH972/2009 dodatok č. 2Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynská nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
12. 06. 201262012042905. 06. 2012Kamenivo1 854,54 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
12. 06. 201262012032904. 05. 2012Vodomery1 243,80 € s DPH6/11/SK/2Sensus Slovensko, a.s.Námestie Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá35817887
12. 06. 201262012042705. 06. 2012Kamenivo217,25 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
12. 06. 201262012042805. 06. 2012Kamenivo116,16 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
12. 06. 201262012039830. 05. 2012Kyslík, acetylén88,43 € s DPHKZMesser Tatragas, s.r.o.Chalupková 9, 819 44 Bratislava 1685852
07. 06. 201295201200317. 04. 2012Papradňanská dolina – stavebný dozor33 516 € s DPHZmluva o poskytovaní služieb č. 1058/2011FCP-SK, s.r.o.Slovnaftská 100, 824 01 Bratislava44605391
07. 06. 201295201200230. 03. 2012Papradňanská dolina – stavebné práce183 134,94 € s DPHZoD č. 1089/2011TuCON, a.s.Priemyselná 2, 010 01 Žilina44802030
06. 06. 201217012001005. 06. 2012Predaj 17 ks transformátorov780 € s DPH612/2012MAJOMAX spol., s.r.o.Podhlinie 1159, 017 01 Považská Bystrica31576516