Vývoz žúmp

VÝVOZ ŽÚMP

fekalfekalfekal3

Považská vodárenská spoločnosť, a.s., oznamuje svojim zákfekalazníkom, že vlastní dve nové špeciálne vozidlá MAN Feka  8 m3  na vývoz odpadových splaškových vôd z domácich žúmp. Uvedené vozidlá budú prevádzať služby pre obyvateľov a firmy v pôsobnosti spoločnosti v okresoch Považská Bystrica, PúchovIlava.
Info o vývoze žúmp

Vytlačiť