Faktúry za dodávku vody a čistenie odpadových vôd sa vystavujú podľa zaradenia odberu v harmonograme odpočtov, a to mesačne , štvrťročne (právnické osoby) a 3x ročne (fyzické osoby).

Po odkontrolovaní faktúr ich dodávateľ odošle odberateľom najneskôr v termíne do 15 dní od vykonania odpočtu.

Spôsob úhrady faktúr:

  • prevodným príkazom cez banku
  • poštovou poukážkou
  • v hotovosti v pokladni a.s.
  • mesačnými zálohovými platbami z účtu odberateľa
Vytlačiť