Faktúry za dodávku vody a čistenie odpadových vôd sa vystavujú podľa zaradenia odberu v harmonograme odpočtov a to každý mesiac, 4 krát do roka, 2 krát do roka. Fakturačné obdobie má odberateľ uvedené v zmluve.

 

Spôsob úhrady faktúr:

  • prevodným príkazom cez banku
  • poštovou poukážkou
  • mesačnými zálohovými platbami z účtu odberateľa
Vytlačiť