V prípade konzultácie odpočtov a fakturácie sa môže odberateľ informovať nasledovne:

  • oblasť Považská Bystrica 042/4307317
  • oblasť Púchov a Beluša 042/4307322
  • oblasť Ilava a Dubnica 042/4307316

 

Oddelenie odbytu (Obyvatelia): 042/4307318.
Oddelenie odbytu (Organizácie): 042/4307319.

Vytlačiť