Adresa sídla

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133
017 46 Považská Bystrica
Slovenská republika

E-mail: podatelna@povs.sk
Web: www.povs.sk

Bankové spojenie

účet pre platby za vodné a stočné – IBAN: SK82 0200 0000 3500 0210 4372
účet pre platby za ostatné služby – IBAN: SK21 0200 0000 0000 0210 4372

Vytlačiť